ตัวละคร

256 Words
ตัวละคร บอม หรือ ศุภนัฐ มีแฟนแล้ว เป็นคนหื่นๆ พูดจาหยาบคาย ดูเหมือนจะก้าวร้าว เกเร แต่ใครจะรู้ว่าคนที่ไม่ชอบ สุดท้ายคือคนที่ดูแลเขาในยามเจ็บป่วย นิว หรือ ระพีพรรณ เป็นน้องสาวฝาแฝดของนุช มีนิสัยชอบช่วยเหลือ พูดจาไพเราะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักบุญคุญคน นุช หรือ ระพีพร พี่สาวฝาแฝดของนิว เสียชีวิตไปเมื่อตอนอายุ15ปี เพราะมีห่วงเลยตามติดชีวิตของน้องสาว บางครั้งก็เข้าสิง...เพื่อทำอะไรบางอย่าง บีม หรือ ศุภชัย เป็นพี่ชายของบอม เรียนเก่ง ตั้งใจทำงาน มีหน้าที่การงานที่ดี ดรีม หรือ ลินลดา เป็นเพื่อนสนิทของนิว พาม หรือ วรชาติ เป็นเพื่อนสนิทของบอม เจ้าชู้ แอบชอบแฟนบอม ฟาย หรือ จักรี เป็นเพื่อนสนิทของบอม แอบอบเมียบอม ชอบแทะโลม น้ำผึ้ง หรือ กุลสตรี เป็นแฟนสาวของบอม แรกๆนิสัยดี พอนานเข้านิสัยเริ่มออก แอบนอกใจบอม กริช หรือ ปฐม เพื่อนสนิทของบอม สนิทที่สุดในกลุ่ม รับฟังปัญหาบอม สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำสำเนาถ่ายเอกสารหรือนำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น คนเขียน : ไรต์มินนี่ นามปากกา : ผกายมาส ปกวาด : Dayny_White พิสูจน์อักษร : ไรต์มินนี่
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD