Synopsis

106 Words
Full Time: Studyante Part Time: Suki sa Kanto Vladimir Agoncillo - Enriquez Mas kilala bilang Amir sa Calle Adonis. Popular siya sa nakararami lalung lalo na sa mga binabae na panay ang pacute sa kanya saan man siya pumunta. Kumakayod para makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit madalas siya ay nahuhusgahan dahil galawan niya raw ay di marangal. Ngunit isa ang totoo, pinepreserve niya ang sarili niya para sa kanyang mahal. Bata man kung ituring, ngunit pag nagmahal lubos pa sa salitang 'caring,' Cute. Check. Hunky. Check. Magalang. Check. Medyo Bastos. Big Check. Amir. Hindi tagbente, singkwenta at wampipti mga kasuki. Sapagkat, wala ng mas hihigit pa na presyo nang mahulog siya kay Mayumi. Siya ang bunso sa mga Tambay Pogi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD