Chapter Two

2581 Words
I literally froze. But what should I expect? He's just like any other men that I've encountered. He's just like the other bosses. They want my body. The same goes for him... Dapat ay hindi na dapat ako magulat pa. Lorden Levesque raised his eyebrow. "Why? You don't want to?" he grinned. "Then there's no help for you." Inalis niya ang pagkakahawak ko sa braso niya saka pumasok na sa loob. Napakagat ako sa ibabang labi ko at agad siyang hinabol. Napakunot ang noo niya at tumingin sa akin. Binalingan niya pa nang masamang tingin ang guard dahil siguro basta na lang ako nakapasok. "Sir... Uhm, o-okay sige. I-I don't mind hooking up naman. As long as you'll help me for f-free..." I murmured. My voice is shaking. "Uhm, w-what's your name, Sir?" Saglit na natahimik si Lorden. "Lorden Levesque." I bit my lower lip. Hearing him say his own name makes my insides churned for some reason. I just smiled at him and clung on his arm. "Please, help me." He stared intently at me before he spoke. "Kate... right?" he asked. The way he says my name made me question my life choices... I don't have any choice anyway. If I fail on this one, Papa will kill me. Sa pagkakataong 'to, wala na akong magagawa kundi isuko ang lahat. Papa will never give me an easy death. I'm sure of that. I know how heartless he can be. I'm no exception. I nodded. "Y-yes," I answered him. I have to do this fast. I know Lorden won't be able to find something about me no matter how powerful he was... for the meantime. Papa took care of everything because he adopted me for this very reason, to spy on his enemies or anyone that finds threatening... However, I don't know how long it will last. Kaya kailangan ko kaagad na kumilos. "Marco..." Sinabi ni Lorden. Agad namang lumapit ang driver niya... na sa tingin ko Marco ang pangalan. "Yes, Sir?" "Tell Rivero to attend the meeting on my behalf... Give me the car key." Inilahad niya ang kamay kay Marco. "Yes, Sir," magalang na sabi ni Marco saka inabot kay Lorden ang susi. Bahagya itong tumungo kay Lorden bago umalis. Hindi na nagsalita pa si Lorden at lumabas na ng building, nanatili naman akong nakabuntot sa kaniya at nakahawak sa braso niya. Hindi naman siya nagsalita at nagreklamo. He opened his car door for me. Bahagyang ngumiti na lang ako at pumasok sa kotse niya, sa may shotgun seat. Agad din namang sumakay si Lorden at pinaharurot ang sasakyan. Tumahimik na lang ako, pasimpleng tumitingin sa kaniya, saka sa labas. I played with my fingers. I never really cared about my virginity. For me, it's nothing special. For me it's just a social construct. I just don't want to have s*x with someone I don't love... or at least like. But reality has just slapped me. I'm in no position to dream of that. I don't even have my freedom. I bit my lower lip when we stopped in front of a huge condominium. I knew this place. Isa ito sa mga pag-aari niya at dito rin siya tumutuloy paminsan-minsan. Lorden got off the car. He didn't open the car door for me. Basta na lang siya dumiretso papasok sa loob kaya dali dali akong lumabas at humabol sa kaniya. Kahit bahagyang nanginginig ang mga kamay ko, kumapit pa rin ako sa braso niya. Akala ko didiretso na kami sa unit niya, pero tumigil muna kami sa isang restaurant na nasa loob din mismo ng gusali. Pumasok kami sa loob saka nagtungo sa isang table. Umupo na si Lorden kaya umupo na lang din ako. Agad kaming nilapitan ng waiter. "What's your order, Ma'am? Sir?" "Linguine allo scoglio and red wine," Lorden said with his deep baritone voice. Hindi yata ako masasanay sa boses niyang iyon. Palagi akong nanghihina sa tuwing maririnig ko. "How about you, Ma'am?" the waiter asked. "Uhm..." I looked at the menu and bit my lower lip. I guess this is an Italian restaurant. I can't even read the name of the dishes. Baka magkamali pa ang pagkabasa ko. I thanked heavens when I saw pasta carbonara there. "Carbonara... and just, pineapple juice." Umalis na rin agad ang waiter nang makuha ang order namin. Napatingin ako kay Lorden. Tumikhim na lang ako at ngumiti sa kaniya. "Uhm... t-thank you." Lorden looked at his watch. "This is not for free, Kate. You know that." "Y-yes. Of course." Dumating din ang order namin. Tahimik lang kaming pareho at nagsimula nang kumain. Sa totoo lang, wala akong gana... Pero pinilit kong kumain dahil sinabi ko sa kaniya kanina na gutom ako. "Where did you come from?" I flinched when he suddenly asked that. "I'm from Abra..." Sa Abra naman talaga ako nanggaling, noon sa ampunan. Praktisado ko na rin ang mga sinasabi ko sa ganitong sitwasyon. May makikita rin siyang proofs kung sakaling magpapa-imbestiga siya. "That's quite far," he said and drank his red wine. "What brought you here in Manila?" "I just want to... uhm, live here? Kaso ibang iba pala rito kaysa sa Abra." Nahihiyang ngumiti ako at humawak sa batok ko. Saglit na natahimik si Lorden. Marahan niyang pinaikot-ikot ang wine sa glass wine habang nakatitig sa akin. Napalunok ako... Nag-iinit yata ang pisngi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa presensya niya. "Are you clean?" he asked. I blinked. Why is he asking me such thing? "Uhm of course. Naligo naman ako," sabi ko na lang. Natigilan siya sa sinabi ko, bahagyang napakunot ang noo... pero maya-maya ay napangisi. His manly smirk made my knees wobble. This man is oozing with s*x appeal. He's probably the most attractive man that I encountered. Even the male models that I met have no match for him. He's scary, yes, but also handsome... very handsome. Sinfully handsome. "Yeah, right... It seems like you're really clean," he grinned. My cheeks heated. Nag-aalala ba siya na baka hindi ako naligo? "You're a virgin, aren't you?" he asked and took a spoonful of his food. I gasped. "H-huh?" "Let me tell you this, Kate..." He leaned back and stared at me. "I won't hold back just because you're a virgin. If you're not sure about this... you can backout." I felt my legs quivered. I guess I made it too obvious that I'm still a virgin. "I won't backout... I'm not someone who cares about my virginity, to be honest." Lorden grinned. "I don't care about such things too." I just nodded. "T-that's good." Oh, hell. Ano ba ang dapat na sabihin sa ganitong sitwasyon? Nang matapos kaming kumain, umalis din kami agad ng restaurant at nagtungo sa elevator. Tahimik lang ako sa tabi niya, pasimpleng tumitingin-tingin sa kaniya. Nanliliit talaga ako sa kaniya. Pakiramdam ko ang liit ko kapag katabi ko siya. I gasped when he held my wrist. Lumabas na kami ng elevator nang nasa pinakataas na floor na. Lumabas kami ng elevator at naglakad sa hallway... Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa pagkakataong 'to, alam kong wala na akong kawala. I need to do this anyway. Nang nasa tapat na kami ng pinto, Lorden swiped his card there and opened the door. Hinila niya ako papasok sa loob. Nilibot ko naman agad ng tingin ang paligid. Madilim ang kulay ng unit niya... Naglalaro ang kulay itim at gray. The lights are also dim, tila sinadya iyon, pero hindi naman 'yung tipo na masakit sa mata. Hindi ganoong kalaki ang unit niya kagaya ng inaasahan ko. Sakto lang para sa isang tao, pero malaki ang kama. Siguro dito niya talaga dinadala ang mga babae niya. "D-do you have a girlfriend?" I suddenly asked him. "I-I don't think I can do this if you have one. I mean... I don't want to ruin someone's relationship." Lorden removed his suit jacket. Mas lalo kong nakita ang hulma ng matipunong katawan niya sa dress shirt at vest na suot niya. "I don't have a girlfriend... Do I look like romantic you?" he asked, he sounds sarcastic. I bit my lower lip and shook my head. "So... d-do you always call women that you'd like to fuck... your w***e?" Siguro masyado kong ipinahalata sa boses ko ang disgusto. Lorden looked coldly at me and raised his eyebrow. "You're quite the feminist, aren't you?" I bit my lower lip. His eyes darkened as his eyes went down to my lips. It made me feel something that I couldn't explain. He started removing his vest. "Let's take a shower." My cheeks heated. "T-together?" "Yeah, so, what? I'm gonna f**k you anyway. No need to be shy." He started unbuttoning his dress shirt. I fidgeted as my pulse raced. I just nodded and played with the hem of my shirt. "Y-yeah... you're right." I gasped silently when he finally removed his dress shirt, revealing his muscular and well-toned body. He has tattoos and scars all over. Tingin pa lang, alam ko nang matigas ang katawan niyang iyon. His broad chest, his eight-pack abs, and v-line are all firm and prominent. The dragon tattoos made him look hotter. There's also a dragon tattoo on his neck... his muscled arms. He's probably the hottest mafia boss... That's for sure. "I'll go to the bathroom first," he said in his deep baritone voice and turned his back on me. I bit my lower lip when I saw a huge black cross tattoo on his back. There's also a dragon swirling on the black cross. Na-realize ko na lang na nakatulala pala ako nang makapasok na siya sa bathroom at nawala sa paningin ko. Bumuga ako ng hangin at pinakalma ang sarili ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. I removed my shirt with my shaking hands. I removed my bra, my jeans and my undies... Mas lalo akong kinabahan ngayong hubo't hubad na ako. Napahawak na lang ako sa braso ko saka pumasok sa bathroom. Naabutan ko si Lorden na nasa ilalim na ng shower head at basa na ang matipunong katawan. Nanlaki ang mga mata ko nang mapatingin sa ibaba... agad ko ring iniwas ang tingin. First time kong makakita ng ganoon... ng p*********i! Ganoon ba talaga kalaki iyon? Magkakasya ba 'yon? Hindi ko maiwasang mag-alala. Lorden turned his gaze at me. He roamed his eyes, from my head to toe... He gestured me to come closer. It made my heart race faster. Lumapit na lang ako sa kaniya kahit bahagyang nangangatog ang mga tuhod ko. Mas lalo akong kinabahan ngayong nasa harapan niya na ako. Tumingin siya sa mukha ko... Hindi ko mabasa ang iniisip niya. Ang lamig ng mga mata niya... Gusto kong malaman ang iniisip niya sa mga oras na 'to. Napasinghap ako nang humawak siya sa likod ko saka hinila ako palapit sa kaniya. Hindi sinasadyang napahawak ako sa malapad na dibdib niya... at tama nga ako, matigas 'yon. Mas lalong nag-init ang pisngi ko. Our height difference really made me look small. Hanggang dibdib niya lang ako. His body can fully cover mine. I've never felt this small before. I just gulped as I inhaled his musky perfume and minty scent. I bit my lower lip and calmed myself. I flinched as I felt the water running on my body. It's not cold, but it made me shiver. I looked at Lorden. He's staring at me too. He touched my arm and caressed it... I bit the insides of my cheeks. Pakirdamdam ko nagtayuan pa ang mga balahibo ko sa hawak niyang 'yon. "I'm not gentle, Kate... You better brace yourself," he muttered in a low tone. "And if you're thinking that I treat women like some whore... then you're right. You're my w***e for as long as you stay here. Do you understand?" His voice was domineering, as if he's owning my whole existence. I gulped and nodded. My breath hitched when he gripped my arm tighter. His fingertips dug in my skin. Sa laki ng kamay niya, pakiramdam ko madali na lang sa kaniya ang durugin ang braso ko. "You're f*****g delicate that I wanna ruin you," he muttered. My body shivered. I don't know what to feel... but my insides are in ruckus. I can't breathe properly anymore. Kanina pa ako nagpipigil ng paghinga. I didn't say anything, Lorden too. We continued taking a shower and it was the most awkward and uncomfortable shower that I ever had in my life. Halos hindi ako makakilos nang ayos dahil naiilang ako sa bawat tingin niya... pati sa paghinga niya na tumatama sa katawan ko. After we took a shower. He lent me his extra toothbrush. I bit my lower lip and looked suspiciously at it. "Did your other women used that too?" "That toothbrush is new. I won't let you use someone else's used toothbrush... What do you think of me?" His forehead creased. "I-I don't know. Hindi naman kita kilala." "Yeah, and yet you will let me f**k you." His vulgar words are on another level. Will I ever get used to it? Ni hindi pa nga ako nakapagsabi ng mga ganoong bulgar na salita. Though, I read stuff like that sometimes. I just took it and brushed my teeth too. Kahit habang nagse-sepilyo, naiilang ako. Hindi ko ma-imagine na magse-s*x kami. He said he was never gentle... Would that hurt? I'm kinda worried. He handed me a robe after. He wore a robe too, then we went out of the bathroom. I just bit my lower lip and awkwardly sat on his bed. Lorden wiped his wet hair with a towel. I flinched when his green eyes met mine. Mas lalong kumabog ang dibdib ko nang lumapit siya sa akin. Halos hindi na kumalma ang puso ko. Nag-angat ako ng tingin sa kaniya. Napasinghap na lang ako nang humawak siya sa baywang ko at inangat 'yon saka basta na lang ako inangat saka inihiga sa kama, halos tumalbog ako roon. He even held my ankle and pulled me closer to him before he crawled on top of me... His full muscled body is sheltering my weak and small one. I hugged his nape with my shaking hands. I want to take initiative. Kaya naman akmang ilalapit ko ang labi sa labi niya pero humawak siya sa balikat ko. "Sorry to burst your bubble... I don't like being kissed on my lips." His cold tone made me shiver. My cheeks heated in embarrassment. "O-okay." He stared at me. His green eyes are penetrating my soul. I just gulped and bit my lower lip. He buried his face on my neck. I gasped when I felt his hot breath there... what shocked me more is when his lips touched my sensitive skin. I gripped his robe when his lips started moving, nibbling on my skin. Then a soft moan escaped on my lips when I felt his wet and hot tongue on my neck. He licked my skin then sucked it. "L-Lorden..." My body trembled. It felt weird. I never felt something like this before. His hand is on my legs, caressing and gripping it. I gasped when he bit my skin, before he sucked it again. His lips finally stopped its torture on my neck. It went up to my ear. He whispered something on my ear. "Let's see if this soft and delicate body can handle my roughness... I don't mind breaking you though." He gave me a dangerous smirk.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD