Synopsis

133 Words
Tahimik ang buhay ni Nicholas Mendez habang seryosong nagtatrabaho bilang tagapamahala ng ubasan at gawaan ng alak sa Hacienda Guerrero. Ngunit nagulo ito nang dumating si Jimena Guerrero Lopez, ang anak ni Juancho Guerrero. Maaakit siya nito at mahuhumaling sa kanya kahit pa hindi naman siya gumagawa ng mga bagay na ikagugusto nito. Paano ba naman kasi, natural na makisig ang binata at sa tuwing kasama niya ito ay nais niya na lamang manood at magpantasya. Hanggang sa mahulog sila sa isa't isa. Ngunit may problema. Kasal na pala si Jimena. At malalaman ni Nicholas na hindi pala Mendez ang kanyang apelyido kundi Buenavista. Mauulit bang muli ang away ng kanilang pamilya? Maghihiganti rin ba siya? Ngunit paano kung sa mga halik niya ay nalalason na si Jimena? Nakapaghiganti na nga kaya siya? Lason Mong Halik: Nicholas Buenavista.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD