TFC 24

1572 Words

(Claudia) It was a weekend short vacation. Ito ang napagplanuhan naming dalawa ni Alfred. Matagal ko nang pinangarap ito kaya hindi ko mapigilan ang ma- excite nang sobra. We are now on the famous island owned by the Del Fuengo's, the Pearl Island. It is really true that the island is like a heaven in earth. Para talagang paraiso. White sand at napakagandang pagmasdan ng crystal blue clear water ng tubig dagat. Hindi madali ang makapasok sa isla, but knowing Alfred, alam kong madami syang koneksyon. So, natupad narin ang isa sa pangarap ko, ang maranasan ang malaparaisong islang ito. We're now on our way to our hotel room, nasa loob na kami ng elevator nang tumunog ang aking cellphone. Agad ko itong kinuha mula sa aking bag at napangiti ako ng pangalan ni Gio ang naka- rehistro sa scr

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD