Chapter 1: Tied The Knot

2707 Words
Excited si Dave sa pagdating ni Kendra sa ZL Lounge. Birthday nito ngayon. Buti na lang pumayag itong i-celebrate ang birthday, na kasama sila. Tutal siya ang nagyaya, siya ang sasagot sa lahat ng gagastusin ngayong gabi. Ilang araw na niyang hindi nakikita ang dalaga. Kaya ayaw niyang palampasin ang pinakamahalagang araw para dito. Iba na talaga ang nararamdaman niya para dito. Pero base sa pagka-intindi niya kay Ezekiel. Mukhang may gusto din dito ang kaibigan at boss nitong si Blake Kent. Pero may nobya na ito. Kahit ganoon, masaya siya dahil mukhang may chance pa sila ni Kendra kung sakali. Si Kendra ang nire-reto ni Diane sa kaniya, noon pa man. Ito ang dapat ka-blind-date niya, dalawang buwan na ang nakaraan. Pero hindi ito sumipot. Dahil inabot ito ng gabi sa trabaho. Napakasipag kasi ng dalaga, kaya lalo niyang hinahangaan ito. Kahit linggo ay pumapasok ito, ayon kay Diane. Tinamaan talaga siya ng sobra sa pinsan ni Diane. Gustong-gusto niya itong laging nakikita. Masaya siya nang makita ito sa bar. Mabilis niyang nakapalagayan din ng loob. Friendly din pala ang dalaga. Ang totoo niyan, sa picture niya lang unang nakita ang dalaga. At nakuha nito agad ang atensyon niya. Mas lalo, pagkatapos ng gabing iyon. Napangiti siya ng matanaw na si Kendra mula sa bar counter, kung saan nagmi-mix siya ng inumin para sa customer nila. Kakalapag lang niya ng kopita sa harap ng customer nang lumapit si Kendra. Saglit na tinapunan niya ng tingin ang babaeng kasama nito. Pero binalikan niya din ng ulit dahil parang pamilyar ang mukha nito. Marahil, isa ito sa customer nila. “Hey, birthday girl!” nakangiting sabi niya sa dalaga. Gusto niyang makausap ito mamaya. Gusto niyang magtapat na sa dalaga. Sana hindi siya nito iwasan. “Later na ‘yong gift ko sa’yo, ha?” Napatingin ulit siya sa kasama nito. Pilit itong ngumiti sa kaniya. Pero agad ding ibinaling ang tingin kay Kendra. Nginitian niya ito. “Okay lang, matanda na ako para bigyan ng gift.” Sabay tapik nito sa braso niya. Gumuhit ang ngiti niya sa labi niya dahil sa tapik nito. Simpleng tapik lang, pero kinikilig siya. Normal ba sa lalaki ang kiligin? Natigilan siya ng makilala ang lalaking nasa likuran nito. “Sebastian Madrid?” aniya sa kaibigan ng makilala ito. Bihira niya itong makita dahil abala ito sa business nito. At laging bumibiyahe saan mang panig ng bansa. “Hi, Dave! Kumusta naman? Hindi ka nakapunta last week? Busy ba?” anito sa kaniya kapagkuwan. Siya lang ang hindi pumunta sa Spotlight noong nakaraan dahil nagbabaka-sakali siyang bumalik si Kendra n’ong araw na ‘yon sa dito sa ZL Lounge. “Ito, okay lang. Yes, busy lang nitong mga nakaraan,” aniya habang sinusundan ng tingin si Kendra at ang kasama nito. Binaybay ng mga ito ang daan papuntang banyo. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Sebastian. Binilinan niya ang nasa counter na tauhan nila. Sinabihan niya itong paakyatin sa VIP room, na binayaran niya kay Diane kanina. Galing sa bulsa niya ang ginastos dito. Umalis din kaagad si Diane pagkabayad niya. Inimbita pa naman niya ito. Si Diane ang naging tulay nila para makilala niya si Kendra. Kagagaling lang ni Diane ng probinsya kaya hindi rin nagtagal sa ZL Lounge. Expect na niyang hindi ito papayag dahil alam nitong kasama ni Ezekiel si Athena sa pagpunta ngayon. Hindi pa malinaw sa kaniya ang totoong istorya sa pagitan ni Diane at Ezekiel Gusto niya sanang i-date si Kendra. Kahit sa restaurant niya, na nasa baba lang ng hotel niya. Kaso hindi nito sinagot ang tawag niya kanina. Kaya dito na lang niya ito pinapunta. Pag-akyat nila sa VIP room ay siya ring dating ng ibang mga kaibigan na sina Axel at Ezekiel. May mga kasama ang mga itong mga nobya. Si Caleb at Blake Kent ay wala pa. Si Caleb susunod na lang daw. Pero si Blake Kent, hindi niya alam kung pupunta ito. Panay ang tingin niya sa pintuan, baka kumatok ang babaeng hinihintay. Ilang sandali pa nga ay may kumatok ulit. Dali-daling tinungo niya ang pintuan at mabilis na binuksan. Pero natigilan siya, hindi si Kendra ang nabungaran niya. “H-hi!” ani ng babaeng kasama kanina ni Kendra. Napa-angat siya ng tingin nang lumabi ito. “Hello,” tugon niya dito. Baka maging bastos naman siya, kaya tinugon niya ang bati nito. Kahit hindi niya alam ang pangalan nito. Well, maganda din naman ito. Hindi rin nalalayo sa pangangatawan ni Kendra, ang katawan nito. Pero si Kendra talaga ang tipo niya. Napangiti siya ng mapansin si Kendra sa likod nito. Ngumiti ito sa kaniya. Pinauna niya ang dalawa pero hindi pa naupo ang mga ito. Bumalik siya sa upuan, naglaan siya ng espasyo para kay Kendra. Pag-angat niya ng tingin, palapit na ang babaeng kasama ni Kendra. Naupo ito sa espasyo na dapat ay kay Kendra. Hindi na lang siya umimik nang mga sumunod na sandali. Sinundan niya ng tingin si Kendra. Naupo ito sa tabi ni Sebastian. “Hi, I’m Kristen,” Napatingin siya sa katabi. Naglahad ito ng kamay. Bago pa man ito mapahiya, nakipagkamay na siya dito. “Dave,” tipid na sabi niya dito at pilit na ngumiti. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya ng magkadaupang palad sila ni Kristen. Sabay pa silang napatingin sa isa't-isa. Napalunok siya ng pisilin nito ang kamay niya. Ang init ng palad nito. Agad niyang binawi ang kamay, mula dito. Narinig niya ang paghagikhik nito kaya tumingin siya dito. Hindi niya alam bakit bigla siyang napangiti ng makitang ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Kahit ang mata nito ay ganoon din, nakangiti din. Mayamaya ay nagpaalam si Kendra sa kanila. May kausap ito sa telepono, gusto niya sanang samahan kaso panay ang kausap ni Kristen sa kaniya. Mabilis din namang nakapalagayan niya ng loob si Kristen. Kahit na ang mga kaibigan. Madaldal ito. Sumasabay din ito sa biruan nila Axel at Ezekiel. “May girlfriend ka na?” baling ni Kristen sa kaniya. Nagulat talaga siya sa tanong nito. Kakalapag lang nito ng alak na tinungga. “Wala, kaya bilisan mo na,” singit ni Axel sa usapan nila. Siniko niya ito baka seryosohin nito ang sinabi ng kaibigan. Masasaktan niya lang ito. Si Kendra ang gusto niya. “So, puwede pala kitang ligawan?” nakangising sabi ni Kristen. Napaawang siya sa tanong nito. Seryoso ba ang babaeng ito? Ito pa ang manliligaw sa kaniya? Wow, ngayon lang siya naka-encounter ng babaeng mas agresibo pa sa lalaki. Kabaliktaran talaga ito ni Kendra. Napaka-bulgar din nito magsalita. Kung ibang lalaki lang siya baka napag-samantalahan na ito. Buti na lang, siya si Dave. Nagtawanan ang mga kaibigan niya sa sinabi ni Kristen. Sinamaan niya ng tingin ang mga ito. Lalo na si Ezekiel na wagas makatawa. “What?” Wala naman diba? ‘Wag mong sabihing si Ke-” “Shut up!” putol niya sa sasabihin ni Ezekiel. Binato niya din ng takip ng bote si Ezekiel, dahil sa sobrang daldal nito. Alam niyang may idea ito kung sino ang gusto niya dahil kay Diane. Napatingin silang lahat sa pinto ng may kumatok. Mabilis na tinungo niya iyon para pagbuksan. Ang buong akala niya ay si Kendra na. Si Blake lang pala. Kasama nito ang nobya na si Darlene. Bago pa man naupo ang mga ito, tumayo na si Kristen at nagpaalam na magbabanyo. Pagbalik ni Kristen, kasama na nito si Kendra. Pero halatang malungkot. As usual, sa kaniya na naman tumabi si Kristen. Sunod-sunod ang lagok niya ng alak nang mapansin si Sebastian, na panay ang bulong nito kay Kendra. Nakaramdam siya ng selos. Mas lalo siyang nanahimik nang sumingit si Kristen sa usapan ng dalawa. Panay pa ang biro nito na kesyo bagay daw ang mga ito. Kumikirot ang dibdib niya. Naiinis tuloy siya kay Kristen. Mukhang gusto din naman ni Kendra na binibiro kay Sebastian. Hindi niya namalayang nakarami na siya ng inom sa sobrang inis. Binabalot na ng selos ang sistema niya. Sana si Sebastian na lang siya. Sana katabi siya ni Kendra. Mas tumindi ang inis niya. Sinamahan ni Sebastian si Kendra sa labas, para maghanap ng restaurant na bukas. Gusto niyang mag-presinta na samahan ito pero sumang-ayon na ang dalaga kay Sebastian. NAPATINGIN si Kristen kay Dave. Sunod-sunod na ang pag-inom nito ng alak. Deep inside, alam niyang nasasaktan ito. Hindi naman niya masisi ito, kagusto-gusto naman talaga si Kendra. Nasa kaibigan na lahat ng mga hinahanap ng isang lalaki. Maganda, matino, masipag, family oriented at higit sa lahat mabait pa. Ganoon din naman s’ya. Di lang halata. Natawa s'ya sa sarili. Marami na rin siyang nainom, pero hindi pa siya lasing. Mataas ang tolerance niya pagdating sa alak. Napatingin siya sa relong pambisig. Hindi pa bumabalik si Kendra at Sebastian. Panay ang lingon ni Dave sa may pintuan. Tumayo ito at pumunta ng pintuan, pagkuway lumabas. Wala sa sariling sinundan niya ito. Hindi na normal ang lakad ng binata. Alam niyang may tama na ito ng alak. Patungong banyo ang binabaybay nito. Nakasunod lang siya sa binata. Muntik na itong matumba kaya inalalayan niya. “Oops! Thank you!” anitong nakangiti. Mapupungay na ang mga mata nito kaya napangiti siya. Sinipat pa nito ang mukha niya. “K-Kristen, right?” anito nang makilala siya. Humagikhik pa ito pagkuway umakbay sa kaniya. Natigilan siya sa ginawa nito. Napatingin siya sa braso nito. Langhap na langhap niya ang mabangong amoy nito. Ang init ng buga ng katawan nito. Iginiya siya nito papuntang banyo. Bumitaw siya sa binata no'ng nasa taapat na sila ng banyo, na nakalaan lang para sa mga lalaki. Napasinghap siya nang higitin nito ang kamay niya, gamit ang kanang kamay nito. Habang ang kaliwang kamay nito ay abala sa pagpihit ng seradura. Napatingin siya sa binata, partikular na sa mukha nito. Hindi ito nakatingin sa pinto kaya malaya niyang natitigan ito. Ang magagandang mata nito ay parang pipikit na. Natatawa siya kapag pilit nitong nilalakihan ang isang mata. Panay kibot naman ang labi nito, pagkuway binabasa. Namumula na tuloy ang labi nito. Bigla itong lumingon sa kaniya pagkabukas ng pinto. Ngumiti ito ng pagkatamis kaya nginitian niya din ito. “Beautiful,” anas nito sabay pikit ng isang mata. Lasing na nga. Pero kahit gano’n, nakaramdam siya ng kilig dahil sa sinabi ni Dave. Nagbibiro ba ito? Parang gusto niyang matawa. Marahil lasing na lasing ito. Baka kinabukasan hindi na naman siya nito pansinin. Hawak pa rin nito ang kamay niya. Paano ito makakapagbanyo kung kasama s’ya? Napasinghap siya ng hilahin siya nito papasok ng banyo. Nawalan pa siya ng panimbang kaya napasubsob siya sa malapad nitong dibdib. Narinig niya ang pagdaing nito. Nag-angat siya ng tingin. Nakatitig pala ito sa kaniya. Bumaba ang tingin nito sa labi niya, na bahagyang nakaawang. Mayamaya ay narinig niya ang pagsara ng pintuan. Isinandal siya nito sa dahon ng pinto, at doon kinorner. “You have seductive blue eyes, did you know that? Even your lips… ” anas nito nang haplusin nito ang mga mata niya pagkuway ibinaba. “S-salamat,” mahinang sabi niya. Sobrang pungay na ng mga mata nito. Napapikit siya sa ginawa nito. May kakaibang nilalang na nabuhay mula sa katawang lupa niya. Patuloy nitong pinaglandas ang kamay sa buong mukha niya. Pagkuway binalikan ang labi niya. Lalong napaawang siya ng labi. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa ibabang bahagi. Nang magmulat siya ng mata, halos isang pulgada na lang pala ang pagitan ng mukha nila. “Hahalikan mo ba ako?” mahinang tanong niya dito. Natawa ito ng mahina saka tumango bilang tugon sa tanong niya. “Kapag dumampi ‘yang labi mo, sa labi ko, pakakasalan mo ako,” pabirong sabi niya dito. “Kasal agad! Kahit tikim lang?” Hindi pa rin naalis ang ngiti sa labi nito. “Oo nga! Exclusive lang ‘to sa mga karelasyon ko,” biro pa niya dito. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. “Really? Okay, fine, pakakasalan kita pagkatapos nito.” Yun lang at sinakop na nito ang labi niyang nakaawang. Malaya nitong napasok ang loob ng bibig niya. Aayaw pa ba siya? Di ba gusto niya ang binata? Si Dave na ang nagsimula. Eh di tatapusin niya. Iniyakap niya ang mga braso sa leeg nito at masuyong tinugon ang mga halik nito. Ang mga kamay nito ay naging abala sa paghaplos sa katawan niya. Hindi niya mapigilan ang sariling mapahalinghing nang maramdaman ang kamay nito sa loob ng damit niya. Ang init ng mga kamay nito, marahil dala ng alak. Napasinghap siya nang simulan nitong imasahe ang kaliwang bahagi ng dibdib niya. Pinagsawa nito mga palad maging sa kanang bahagi. Bumaba ang halik nito sa leeg niya kaya napaliyad siya ng bahagya. Para bigyang laya ito. Naalarma siya ng akamang i-unhook nito ang bra niya. Wala sa sariling tinulak niya ito. “Why?” takang tanong ng binata sa kaniya. Muntik ng sumobra ang hangganan niya. Wala ng dapat na hihigit pa doon. Maliban na lang kung asawa na niya ang ito. “Pakasalan mo muna ako,” biro niya dito. “Damn!” anito sabay sandal sa pader ng banyo. Nakatitig lang ito sa kaniya. Humarap siya sa binata na nakangiti. Seryoso na itong nakatingin sa kaniya. Maya-maya ay may kinuha ito sa bulsa. Inilabas nito ang telepono. Panay ang scroll nito sa screen, at mukhang may hinahanap. Itinapat nito ang telepono sa tainga nito. Hindi niya alam kung sino ang tinatawagan nito. Mataman lang siyang nakikinig sa usapan ng mga ito. “Where are you?” Bungad nito sa kausap. Hindi pa rin nito inaalis ang tingin sa kaniya. “Good. Daan ka sa ZL, kailangan kita. Yes. As in ngayon na. Ngayon lang 'to. Okay, hintayin ka namin sa labas.” Yun lang at pinatay na nito ang tawag. “Sino-” Hindi na niya natuloy ang sasabihin ng hilahin siya nito palapit dito. “Dave…” anas niya. Napapikit siya nang muli nitong sakupin ang labi niya. Sabik na sabik ito, na para bang hindi nito pinagsawaan ang labi niya. Pagkatapos no'n ay inakay siya nito palabas ng ZL Lounge. Saglit lang sila naghintay dahil may dumating ng tatlong sasakyan. Mukhang nagconvoy lang ang mga ito. Napaawang siya ng labi ng makilala ang lalaking bumaba. Hindi lang kung sinong lalaki iyon. Ang guwapong mayor iyon ng kanilang siyudad. Si Mayor Ice Iniguez. Ano ang ginagawa nito dito? Napatingin siya sa mga tauhan nito na isa-isa ding bumaba mula sa sasakyan. Hinila siya ni Dave palapit sa mga ito. Hindi niya maiwasang mapahanga sa batang mayor nila. Ngumiti ito sa kaniya sabay sabing, "Hi! You are?" "Kristen, Kristen Ward," nahihiyang sabi niya dito. Tumango tango ito. "Nice to meet you, Kristen. Puwede ko bang hiramin muna ang pinsan ko?" nakangiting sabi nito sabay akay kay Dave. Napaawang siya ng labi. Pinsan ito ni Dave? Sino ba talaga si Dave? Bakit nagtatrabaho ito sa ZL Lounge bilang bartender? Bakit kaibigan din ito ng boss nila? Sinundan niya ng tingin ang dalawang lalaking papalayo sa kanila. Hindi niya mapigilang ngumiti dahil pasuray-suray si Dave maglakad. Buti na lang akay ito ng pinsan nito. Hindi siya makapaniwala sa mga sumunod na sandali. Nagbibiro lang naman siya nang sinabi niyang pakasalan muna siya nito. Sobra ba talaga itong lasing para sakyan ang mga biro niya? Napakagat-labi siya nang i-anunsyo ni Mayor Iniguez na tapos na ang pag-iisang dibdib nila. May pirmahan pang nangyayari, pakiramdam niya totoong-totoo ang kasal nila ng binata. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa loob ng limang minuto ikinasal siya kay Dave. At sa mismong sasakyan pa ni Mayor Iniguez! Parang maloloka siya. Sineryoso ni Dave ang biro niya. Overwhelmed siya sa nangyari sa kanila. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang makabalik sila sa loob ng VIP room ng ZL Lounge. Lahat ng naroon ay nakatanga sa kanila na magkahawak ang kamay. Hindi siya binitawan ni Dave. Inilinga niya ang paningin. Hindi pa rin bumabalik si Kendra at Sebastian. Napatingin siya sa asawa, este kay Dave na tumungga na naman ng alak. Bukas kaya maalala nito ang ginawa nilang pagpapakasal? Sana naman nasa huwisyo nang pumayag ito sa kaniya. Dahil kung hindi, mukhang malaking problema ang kakaharapin niya sa ginawang pagpapakasal kay Dave.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD