CHAPTER 1

2193 Words
"GULAY! Gulay kayo riyan! Mura-mura la—" Natigilan na lamang si Ariella sa pagsigaw nang biglang may bumusina sa kaniyang likuran. Ang bayong niyang hawak ay naitapon niya dahil sa gulat. Ang mga laman ng bayong ay nagkahiwa-hiwalay, ang mga gulay na nandoon ay naglipana kung saan. Galit na kinuyom ni Ariella ang magkabilang kamao bago nilingon ang likuran. Nang dumako ang tingin niya sa may sasakyang ilang hakbang na lang ang layo sa kaniya, naisip niya kaagad na ito ang pesteng bumusina kaya nagulat siya at naitapon niya ang hawak niyang mga gulay. Galit pa rin siya ng mga oras na iyon. Hindi siya makakapayag na ganoon na lang ang mangyayari dahil trabaho niya ang pinag-uusapan dito. Pinatinda lang sa kaniya ang mga gulay kayo ganoon na lang ang tindi ng galit niya. Pasiga siyang naglakad at hinampas ang unahan ng kotse. "Hoy! Kung sino ka mang nagmamaneho ka, bumaba ka at bayaran mo ang kapestehang ginawa mo!" sigaw niya habang matalim ang tingin sa kotseng nasa unahan niya. Ilang segundo pa ang lumipas, isang lalaki ang lumabas mula roon. Infairness, guwapo at mukhang foreigner ang datingan. Ang kapal din ng mga kilay nito at ang pula ng kissable lips ng binatang patungo na sa kaniya. "I'm sorry, Miss." Bumalik siya sa katotohanan kaya kaagad na umarko ang magkabila niyang kilay. "Oo, alam kong guwapo ka pero hindi mo ako madadaan sa paganiyan-ganiya mo! Ang gusto ko lang naman ay bayaran mo ang mga gulay ko." Sandali niyang binalingan ang mga gulay na nagkalat sa kalsada saka ibinalik ang atensyon kay Mr. Guwapo. Bakit ba? Ang guwapo, eh. "I can pay you, Miss. Magkano ba?" tanong ni Mr. Guwapo sa kaniya saka mula sa likuran nito ay may dinukot na pitaka. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Ariella nang makita iyon. Talaga namang makapal at mapintog ang pitaka ni Mr. Guwapo. Hindi na rin siya nagtaka dahil sa hitsura pa lang nito, mukha ng mayaman. "Isang libo, isang libo lang naman ang lahat ng iyan pero kung mabait ka, feel free to doblehin," nakangiti niyang wika saka pabebeng isinuksok ang mga buhok na nasa harap ng mukha niya sa pagitan ng tainga at ulo niya. "Sure. Doblehin? So, bali 2K lahat? That's it? Ayaw mong dagdagan ko pa?" Tila'y nagising sa isang masarap na panaginip si Ariella sa kaniyang narinig. Totoo ba ang sinasabi nitong si Mr. Guwapo? Ang bait-bait naman pala nitong lalaking ito, ang sarap siguro nito... ang sarap maging jowa! At hindi siya aasa dahil mahirap lang siya, no! "Ikaw na ang bahala, desisyon mo naman iyan, eh," nakanguso niyang saad habang may tonong pambata. Oo, nagpapabebe siya sa harap ni Mr. Guwapo. "Okay." Tumango ito sa kaniya at kumuha ng pera sa pitakang hawak. Hindi na mabilang ni Ariella kung ilang libong pera ang kinukuha ni Mr. Guwapo sa sariling pitaka. At ang bait-bait naman talaga, mukhang jackpot siya ngayon nito, ah! Ilang minuto pa ang lumipas, nakangiting inangat ng lalaki ang ulo. Ang ngiti nito ay ang nagpalaglag sa kaniyang panty, emotionally. Ang guwapo naman pala nito kapag nakangiti. Kamukha niya ang isang hollywood actor na crush niya. Shet! "Here!" Inangat nito ang kamay na may hawak na pera. Ngumiti siya saka kunwari'y nahihiya iyong tinanggap. Wala siyang hiya pero pagdating kay Mr. Guwapo ay nababaliw siya. Love at first sight na ba ito? Isa na namang shet! "A-akin ba ito? As in? Akin ang lahat ng ito?" sunod-sunod niyang tanong. Bumuga si Mr. Guwapo. Shet! Bigla niyang naamoy ang hininga nito. Amoy mint, amoy mouthwash. Ang sarap siguro ng bibig mo? Anang madumi niyang utak. "Puwede ka namang magbigay sa pamilya mo. Make sure na mapupunta iyan sa mabuti at hindi sa masama," nakangiting anito. Tumalikod na ito sa kaniya na ikinanlumo ng mga tuhod niya. Hindi pa man ito tuluyang nakakalayo nang sumigaw siya. "Sandali, Mr. Guwapo!" Nakangiting humarap sa kaniya ito. "W-what? Did you call me Mr. Guwapo?" nakakunot-noong tanong nito. "Oo, ang guwapo mo naman kasi, eh. Nga pala, salamat dito." Itinaas niya ang perang hawak-hawak. "Hulog ka ng langit sa akin," nakangiti niyang dagdag. "Nah. It's fine, ganiyan din naman ako rati na mahirap lamang. Nagpursige ako at nang magkaroon ng pera kahit maliit ay tumutulong ako. Bye, Miss..." Nakakunot-noo ito saka lumapit sa kaniya "What's your name?" tanong nito kapagkuwan. Tinatanong ba niya ang pangalan ko? Nakakakilig naman! "Ako nga pala si Ariella. Ikaw?" "I'm Everett." Itinaas ni Mr. Guwapo ang kamay kaya gagad niya iyong tinanggap. Ang guwapo na nga ng hitsura, ang ganda pa ng pangalan. "Nice meeting you!" sabay pa nilang sabi. Napalunok na lang si Ariella nang diinan ni Everett ang pagkakakamay nito sa kaniyang kamay. Medyo naiinis niyang inagaw ang sariling kamay sa malapad nitong kamay. Pasimple siyang ngumiwi nang matanggal ang kamay at ngumiti ng peke rito. Hindi naman siya inis sa akin para diinan ang pagkakakamay? Tsk! "Nasaktan ka ba? Sorry, ganoon lang talaga ako makipagkamay. By the way, nice meeting you again, Ariella. Magkita pa sana tayo soon. Bye!" "H-hindi naman. Bye," nakangiti niyang bulalas saka inangat ang kamay para magpaalam. Malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Everett bago siya tinalikuran at pumasok na sasasakyan. Pangiti-ngiti si Ariella na tumabi sa kalsada ang pinagmasdan ang pera niyang hawak. Ever since, ngayon lang siya nakatanggap ng ganito karaming pera. Ang saya-saya, nagtatatambol ang puso niya dahil sa kasiyahan. "Wow! Just wow! Ganiyan ba kayong mga babae? Masaya kapag nabibigyan ng maraming pera? Are you a prostitute, woman? Bayaran ka bang babae?" Hindi maipinta ang galit sa kaniyang mukha nang marinig iyon kung saan. Nang bumaling siya kung saan may nagsalita, isang matangkad na lalaki ang kaniyang nakita. Nakangisi habang magkakrus ang mga braso. Anong problema ng lalaki ito sa akin? Peste! "Ako ba iyong sinasabihan mo ng bayarang babae, Mr. Mapanghusga?" medyo galit niyang tanong dito. "Could you stop calling me Mr. Mapanghusga? I have name and I am Devyn!" Naka-arko ang kilay ng lalaking ito. Ang kapal-kapal ng mukha! "Wala akong pakialam sa iyo. Hindi ko tinanong kung ano ang pangalan mo. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na never akong naging bayarang babae!" Ngumisi ang lalaki na nagpakilalang Devyn. "Kaya iba ang tingin ko sa mga babae, women are just a toy for me. Laruan lang sila." Anak ng patuka? Seryoso ba ang lalaking ito? Putek! Ang mga babae ay laruan? Laruan lang? Malilintikan ka sa aking lalaki ka! Lumapit si Ariella rito at walang sabi-sabing inangat niya ang kaniyang kanang kamay bago sinampal ang pisngi nito. Ang hayop, imbis na ngumiwi, ngumisi lang! "Wala kang karapatang sabihin iyan! Hindi laruan ang mga babae. Bakit, bakit kayo bang mga lalaki, laruan lang ng tingin niyo sa mga babae? Katulad nang panloloko niyo sa amin? Na basta-basta na lang iiwan sa ere?" Tumaas ang lahat ng dugo niya sa kaniyang ulo dahil sa inis na nararamdaman. "Kung wala kang respeto sa mga babae, magpakamatay ka na lang!" Inikot niya pa ang dalawang mga mata bago tinalikuran ang lalaki. Mabibilis ang hakbang niya pero natigilan na lang siya nang may biglang humawak sa pang-upo niyo. Oo, may huwak sa kaniyang puwet! Bastos! Manyak! Nang balingan niya iyon, si Mr. Mapanghusga na naman ang kaniyang nakita at nakatingin iyon sa ibaba niya. Ito lang din naman ang humawak sa puwet niya. Napakamanyak! "Ang bastos mong lalaki ka! Napakawala mong respeto sa mga babae! Bastos! Manyak! Tarantado!" gigil niyang anas dito. Imbis na masaktan ito sa mga sinabi niya, ngumiti lang ang gago saka pinagkrus ang mga braso. "Yeah, I'm a certified certified pervert and I'm proud of it. I'm a playboy too kaya huwag kung mahuhulong sa akin dahil baka umiyak ka lang sa mga kamay ko." Mula sa ngiti, ngumisi naman ang mokong at may pagnanasang tumingin sa kaniya. Parang sinusuri nito ang katawan niya mula ulo hanggang paa. "Tanga lang ang ma-in love sa iyo." Pinaikot niya ang mga mata. "Hindi ako ma-i-in love sa lalaking katulad mo na walang respeto sa mga babae. Tao rin kaming mga babae kaya dapat lang kaming irespto dahil lahat ay pantay-pantay! Walang magkakagusto sa iyo kung ganiyan ang ugali mo, Mr. Mapanghusga sa mga kababaihan!" Biglang nanahimik ang pagitan nilang dalawa. Hindi mapigilang mapalunok ng laway si Ariella. Nag-iba kasi ang tingin nito sa kaniya, parang lumambot ang puso nito na hindi niya malaman. Tama naman ang sinabi niya, eh! Lahat ng tao ay kailangang irespeto. Iba rin kasi ang lalaking ito, mapanghusga at ang yabang-yabang pa! Dapat sa kaniyang ipatapon sa impyerno sa sobrang kayabangan o kaya ibitin ng patiwarik! Nakakainis lang kasi! "Sorry..." biglang saad ng lalaki sa kaniya. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat. Gulat na gulat siya dahil sa sinabi nito? Sorry? Sorry dahil sa hindi pagrespeto sa kababaihan? Huli na, huling-huli na, Mr. Mapanghusga. "Nagso-sorry ka pala?" matawa-tawa niyang tanong. "May puso rin pala ang isang kagaya mo." Tumawa siya saka tinalikuran ang lalaki. "I'm Devyn Cunningham..." Nakangiti siyang humarap dito. "Hindi ko tinatanong ang pangalan mo! Tse!" Umirap siya bago muling tumalikod at lumayo na sa lalaking nagpa-init ng ulo niya. "I'M Devyn Cunningham..." Humarap sa kaniya ang babaeng mukhang kanina pang inis na inis sa kaniya. "Hindi ko tinatanong ang pangalan mo! Tse!" Umirap ito bago siya tinalikuran. Napabuga na lang ng sunod-sunod na hininga si Devyn habang tinitingnan ang bulto ng dalaga na papalayo sa kaniya. Heck! Because of her, nawala ang paniniwala ko na laruan lang ang mga babae, I should respect them! Kausap niya sa sarili habang titig na titig pa rin sa likuran ni Ariella. Nalaman niya ang pangalan nito dahil tinanong niya sa kaibigan niyang si Everett. Hindi niya alam pero parang inumpog siya sa matigas na matigas na bato dahil parang nagbago ang pananaw niya sa mga babae. I should've really respect them as what they are! Tao rin sila, Devyn! "Tutunganga ka lang ba riyan, Devyn? Wala na si Ariella, oh!" Napapikit na lang siya at kinalimutan ang nangyari. Humarap na siya sa kaibigan na nakasandal na sa sasakyan at mukhang hinihintay siya kanina pa. "I-I'm so sorry, my fault," mahinang turan niya saka sumakay na sa sasakyan ni Everett. "Ano? Bakit parang ibang mood mo ngayon? Bakit parang sinapian ka ng isang mabuting anghel?" matawa-tawang tanong ni Everett sa kaniya bago pinaharurot ang sariling sasakyan. Bumuga si Devyn ng hangin mula sa kaniyang bibig bago striktong tumingin sa kalsada. "Masama ba ako, Everett?" naguguluhan niyang tanong bago bumaling sa kaibigan na abala sa pagmamaneho. "I don't want to answer that, Devyn at baka ma-offend ka lang." "Just f*****g answer me, Everett. Wala akong paki kung positive o negative man iyan. Just answer me!" Narinig niya ang pagbuntong-hininga ng kaibigan bago nagsalita. "Magpapakatotoo ako ngayon, Devyn. We're friends for more than five years at talagang kilalang-kilala na kita. Hindi naman sa masama ka pero parang masama ka na rin. Like, I don't know, I hate when someone playing with woman. Ayaw kong makakita ng babaeng umiiyak. Like what you did. Yes, you're a playboy and you loved playing with them. Ayaw ko kasi sa lahat makita ang babaeng umiiyak nang dahil lang sa lalaki. Ayan ang napansin ko and... oh, you're being a pervert. I hate that thing, Devyn!" "Kaya pala wala ng jowa, right? Ayaw mo kasing magpa-iyak ng babae. Am I right, Everett? Kaya hanggang ngayon ay single ka pa rin?" Pagak siyang tumawa at bumaling dito. Saktong nakatingin ito sa kaniya at kitang-kita niya ang pagdilim ng mukha nito. "Inaasar mo ba ako, Devyn? If yes, go, leave my car, now!" pasigaw na anas nito bago itinigil ang sasakyan sa tabi ng kalsada. "Out, son of a demon b***h!" anito pa sa galit na tono. Ngumiti siya rito. Hell, no, I won't leave this car. "I'm just kidding, baby, go, paandarin mo na ang sasakyan mo," matawa-tawa niyang bulalas dito. Lalo pang nandilim ang mukha ni Everett dahil sa sinabi niya. Maybe the word 'baby' offended him. Of course, nagbibiro lang siya. "Nang-iinis ka ba, Devyn Cunningham?" Umarko ang magkabilang kilay nito. Tinawag siya nito sa buong pangalan niya, it means, galit na galit talaga ito. Ang sarap mo talang asarin lalo na kapag nagagalit ka, you're so f*****g cute as p***y! "Hindi, hindi kita iniis, baby. I'm just making your eyes into heart because I know, in love na in love ka na sa akin!" Then he laughed teasingly. Isang kamay ang umangat sa katawan ni Everett at galit nitong sinuntok ang manibela ng sasakyan bago tumiim ang bagang nito na tila'y pinipigilan lang na magalit. Well, he's loyal to me so he wouldn't do anything! "Get. Out. In. My. Car., Devyn. Get. The. f**k. Out!" Palihim siyang tumawa nang makita ang pamumula ng mukha ng kaibigan. He's blushing, it means, he already in love with me! Oh, God, eat me now, Everett. Of course, nagbibiro lang siya sa sarili niyang katangahan at katarantaduhan.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD