THE CHOSEN ONE

1152 Words
CHAPTER 2 “Oh hayan. May parating na. Ngumiti kayo!” sigaw ni Tita sa amin. Ako ang una niyang tinignan. “Nadia, ano ba! Ipakita mo yung mukha mo. Huwag kang yuyuko? Pagkakataon mo na ‘to!” sigaw ni Tita sa akin. Umayos ako ng upo at diniretso ko ang aking katawan. Nakita ko ang repleksiyon ko sa salamin. Sa amin lahat doon ako ang mukhang pinakabata ngunit pinakaseksi at pinakamaganda. Ngunit hindi ako napipili at nakukuha dahil sa lagi akong nakayuko at mukhang galit. Sinusupladahan ko ang mga natingin sa akin. Iniirapan. Halatang hindi gusto ang ginagawa. “Naku, kung hindi ka pa mapipili ngayon Nadia, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa’yo. Ngumiti ka kasi. Ipakita mo ang mukha mo!” huling hirit ni Tita. Nang nakalapit na ang gustomer ay agad nagbago ang galit niyang mukha. Naging magiliw at palangiti. “Hi! Hello po. Good evening, Sir. Eto po yung pamimilian ninyo na magiging escort ninyo.” “Ito na lang ‘yon? Wala na bang ibang pamimilian?” tanong ng parang assistant ng lalaki. Nakatalikod yung mukhang mayaman. “Oho. ‘Yan na po lahat eh.” “Mga virgin ba mga ‘yan? Ano ba naman ito, Ate. Pinag-usapan na natin ito ah. Mukhang mga Tita’s of Manila na sila, Ate. Maliban yung isang iyon,” Itinuro ako, “Pero para yatang napilitan. Saka yung suot, ang cheap. Hayan mukha pang masungit ang mukha.” “Hindi ganyan talaga siya. Pero tignan mo, ang ganda naman di ba? Saka ‘yan sure na sure ako na na virgin pa ‘yan. Yung iba ho kasi riyan, sila ang sasayaw ho mamaya bukod po sa makakatabi ninyo na babae na siyang maninilbi sa inyo sa loob mula drinks hanggang sa kahit anong gusto ninyong ipagawa sa kanila. Lahat sir, pwede nilang gawin.” “Hay naku. Sabi ko class na babae. Hindi yung kung saan-saan lang napulot. Sana pala kumuha na lang ako ng mga starlet o mga big stars.” “Pili na kayo, sir. Magaganda naman ho sila.” Pinalusot ng mataray na Tita ko ang banat ng pamintang kasama ng may kausap nsa phone na mayamang nakatalikod sa amin. Tumingin si Tita sa akin at pinandilatan niya ako. Waring sinasabi ng kanyang mga mata na ito na ang pagkakataong kikita ako ng pera at makababayad na kami ng utang namin sa kanya. Kahit ngayon lang. Kahit minsan lang. Kaya naman sinunod ko siya. Unang pagkakataon na itinaas ko ang mukha ko. Naisip ko kasing kung di ako makukuha ngayon, baka ako ang magsasayaw ng h***d o baka pauwiin ako ni Tita at magugutom muli kami. Bahala na pero kailangan ko ng maiuwing pera. “Sigurado bang walang sakit ang mga ‘yan?” tanong uli ng pamintang kasama nong nakatalikod pa rin na parang may kausap sa cellphone. “Naku wala ho. Malinis ang mga’yan. Garantisadong walang sakit. Gusto ho ninyong ipakita ko pa ang kanilang mga medical records?” “Huwag na! Pero kapag ang amo ko, nagkasakit, babalikan kita. Ang sabi ko sa’yo yung kolehiyala. Yung malinis na may sinasabi rin sa buhay. Saan mo pinagpupulot ang mga ‘yan, Ate?” “Ano ka ba, sir. Naka-uniform pa kanina ang mga ‘yan nang pumunta sila rito. Gusto ba ninyo mag-uniform uli sila?” “Patawa ka ba, Ate? Naku, hindi ako natutuwa sa mga dinala mong mga babae sa akin.” Humarap ang lalaking may kausap sa cellphone. Ibinulsa niya ang cellphone niya at tumingin sa amin. Dumaan ang tingin niya sa akin saka bumalik. Napalunok ako. Hindi ko iyon inaasahan. Natameme ako. Hindi ako makapaniwala. Ang gwapo ng customer na iyon. Nasa mga 25 years old to 30 years old lang siguro ang edad. Matangkad siyang parang si Daniel Padilla. Maganda ang katawang parang si Daniel Matsunaga, may balbas at bigote pero alaga sa shave. Malalim ang mga napakamisteryoso niyang mga mata. Makapal ang kilay. Matangos ang ilong at lalo akong nangatog sa nakakapanghina niyang mga mapupulang labi. Akala ko mga matatanda ang aming mga customer pero bakit may nahalong mukhang artista? May pinag-uusapan sila ni Tita ngunit hindi ko na iyon naririnig pa. Nakadikit na sa mukha ng lalaki ang aking mga mata at wala na rin akong pakialam pa sa aking paligid ko. Noon lang ako nakakita ng ganoon kaguwapong lalaki. Noon lang din ako nawala sa aking sarili na para bang huminto ang inog ng aking mundo. “Nadia! Hoy Nadia! Ano ba?” Kung hindi pa ako sinigawan ni Tita hindi pa ako bumalik sa aking katinuan. “Ano ho ‘yon, Tita?” “Ikaw ang pinili niya, gaga,” bulong ni Tita sa akin na may pakurot ng tuwa sa aking tagiliran. Halatang masayang-masaya ang aking tiyahin. Hindi ako nakasagot agad. Hindi ko alam kug matatakot o matutuwa ako. “Hoy ano ba! Baka mamaya magbago ang isip niya. Ikaw ang pinili niya!” “Ako ho?” Lumapit ang lalaki sa akin. Tumitig siya sa aking mga mata na para bang gusto na nang pasukin ng kanyang paningin ang buo kong kaluluwa. Mukhang OA lang ang description pero parang ganoon ang naramdaman ko. Hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend pero marami akong crush na artista. Lahat nasa kanya yung hinahanap ko. Oh God! Mas gwapo pa siya nang malapitan at di ko maialis ang mga mata ko sa kanyang napakaguwapong mukha. “Sige ho, Sir kayo na ho ang bahala sa kanya,” sabi ni Tita na humawak sa braso kong kagaya ko, nakatitig din siya sa sobrang gwapo kong kliyente. “Ako ho talaga?” wala sa sariling tanong ko. “Yes. But don’t assume that I like you. Wala na kasi akong mapiling iba and you are not even close to my standard.” Seryoso ang mukha ng lalaki. Gwapo ngunit nakakatakot pero sa kaseryosohan niya, lalo siyang naging pogi sa tingin ko. Napakamisteryoso. Tumingin sa akin ang lalaki. Kinabahan ako. Tinignan ako pataas-pababa. Nanlambot ako kasi para na niya akong hinuhubaran. Gusto ko ang lalaki ito oo. Gwapong-gwapo ako sa kanya. Pero hindi naman para magpagalaw na lang ang habol ko. Kung di niya ako gagalawin, mas matutuwa pa rin ako. Pera lang ito. Pera pera lang kasi alam ko namang di niya seseryosohin ang kagaya kong mahirap na, puta pa. “You will be my escort tonight and that’s it. Follow me!” Tumalikod na ito na hindi man lang ngumiti Ipit na tili ang narinig ko sa mga kasamahan ko. Tinignan ko sila at nakita ko ang inggit sa kanilang mga mata. Naiinis sila na dumating ako sa grupo nila. Muli kong sinuyod ng tingin ang lalaking naglalakad palayo sa akin. Iyon na ang lalaking pinakagwapong nakita ko sa balat ng lupa. Nakakakilabot ang kaguwapuhan. Grabe! Pero ang lalaking iyon na pala ang siyang lalong magpapagulo sa buhay ko at hahamon sa submissive na ako.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD