Prologue

157 Words
Gangster Leader si Teo Lugen.. Kinatatakutan ng lahat. Siya ang taong Hindi mo kayang pangitiin. Mayabang! Basagulero! Yan ang first Impression ng lahat sa kanya. Pero ibahin nyo ang nag-iisang babae na Naglakas ng loob na kausapin siya at hilahin ang Kwelyo niya. At ibulong ang mga katagang ito, "I sold you for ten thousand so be my Boyfriend!" Yan si Yurielainne Arristone. Ang Nag-iisang Anak ng mag-asawang parehong nagmula sa mga angkan ng mga Billionaryo. Ang Spoiled at One day Billioner kung maglustay ng pera. "You're Fuckin Crazy Brat!" Sa Pagtagis ng bagang ni Teo Lugen. Malapad naman ang ngiti ng nag-iisang babaeng naglakas ng loob na sabihin ang mga bagay na yon. Kaya bang palambutin ni Yurielainne Arristone ang puso ni Teo Lugen? Lalo na kung malalaman niyang may ibang laman ng puso nito? At kahit anong yaman niya hindi niya kayang bilhin ang puso ng lalaking unang pagkikita pa lang nila minahal na niya.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD