Chapter 3: Five Million

1729 Words
"Nagtatago ka pa, ha! Halika rito!" sigaw sa akin ng lalaki, dahilan upang isiksik ko pa lalo ang katawan ko sa mga drum na nandoon. Ngunit hinila ng lalaki ang buhok ko dahilan upang sumigaw ako. "Bitawan mo 'ko!" sambit ko. I looked at him and his face seemed familiar to me. He is the one I bumped into at the club lake. "Ispiya ka ba, ha! Nakita mo na lahat ng mga nandito kaya hindi ka na makakaalis ng buhay!" asik niya sa akin. "Pakawalan mo ' ko! Mga sindikato kayo! Kaya, dapat sa inyo, mabulok sa kulungan!" bulalas ko. "Tumigil ka!" singhal niya. Lalo pa niyang hinigpitan ang pagkahahawak niya sa buhok ko, kaya napangiwi ako sa sakit. "Dad!" sigaw ko. But, I know daddy can't hear me because of the noise of the gunshots. "Kahit sinong tawagin mo, walang makaririnig sa 'yo!" bulalas niya sa akin. Mabilis ang aming paglalakad, at kubli roon, kubil rito ang ginawa namin ng lalaking ito, hanggang makalabas kami. Nakita ko pa si daddy na tumatakbo papuntang sasakyan niya, habang tinatakpan siya ng mga kasama niya. "Dad, I'm here!" muling sigaw ko. Subalit, tinakpan ng lalaki ang bibig ko at kung hindi ako nagkakamali ay ito si Vanjour. "Nabibingi ako, sa 'yo!" sambit niya na lalong idiniin ang pagsabunot niya sa buhok ko. "Kung ayaw mong tumigil sa pagsigaw, bubusasalan ko ng baril 'yang bunganga mo, kaya tumahimik ka!" banta pa niya sa akin. Kaya, kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at impit akong umiyak. Binuksan niya ang pinto ng cargo van at itinulak niya ako papasok sa loob. "Diyan ka at dadalhin kita sa langit!" ngisi na sambit niya sa akin. Sumakay na rin siya at mabilis na pinaandar ang sasakyan. "Saan mo ako dadalhin!" sigaw ko. "Bingi ka ba! Sa langit kita dadalhin!" muling sambit niya. "Hayop ka! Hayop ka!" Nagsisisigaw na sambit ko. Inagaw ko ang manibela ng sasakyan. Ngunit siniko niya ako dahilan upang mamilipit ako sa sakit. "Ahh!" impit na sigaw ko. "Hindi lang 'yan nag mapapala mo sa akin kung hindi ka tatahimik d' yan!" asik niya sa akin. Hinawakan ko ang tagiliran ko at sobrang sakit niyon. Nanahimik na lang ako, subalit nakikiramdam ako sa lalaking katabi ko. Lihim ko siyang tiningnan at hindi nga ako nagkamali ng tingin sa kanya no'ng una ko siyang nakita na masama siyang tao. At dahil sa takot ko ay nakatulog ako. Nagising na lang ako sa isang malakas na sampal kaya gustong-gusto kong bumawi sa lalaking ito! Tumingin ako sa labas, at halos walang kabahayan dito. Pero, ilan ang nakaparkeng sasakyan. "Na-Nasaan tayo?" untag ko. Bumaba siya at binuksan niya ang pinto ng sasakyan. "Nandito tayo sa bahay ko." "A-Ano'ng gagawin ko rito? Pakawalan mo 'ko!" gagad ko. "T*nga ka ba, ha! Pagkatapos mong makita ang lahat-lahat, pakakawalan kita! What do you think of me? Hindi nag-iisip, ha! Pasalamat ka at itinakas kita ro' n, dahil kung hindi, baka lalaspagin ka lang nila at gagawin pa nilang pulutan 'yang p*kpek mo! Mabuti pang ibenta kita, para magkapera pa ako! Kaya, baba! At pakakainin pa kita ng masasarap!" ngisi na saad niya sa akin. Kinilabutan tuloy ako sa sinabing iyon ni Vanjour. Pakiramdam ko ay ito na ang huling araw ko sa mundo. 'Sabing baba, eh! Ayaw mo bang bumaba, ha! Baka, gusto mong hilahin ko 'yang dalawang paa mo!" banta pa niya. Kaya, bumaba na lang ako. Hinila niya ako sa kamay na kaunti na lang ay humiwalay iyon sa katawan ko. Pumasok kami sa loob ng mansyon at pasalampak niya akong binitawan sa upuhan. Ni-lock niya ang pinto. At nagtungo siya sa kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang pagkain at tubig. Pero, hindi mukhang pagkain iyon. "A-Ano 'yan?" tanong ko. "Ang bobo naman nito! Hindi ba' t nag-aaral ka! At ikaw iyong nakita ko sa club lake, hindi ba? You are Margaux! Pasalamat ka at nakauwi ka na no'ng gabing iyon, dahil baka ikaw napagtripan niyong mga dr*g ad*k dahil may pinagpiyestahan doon," saad nito sa akin. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Ashley, dahil malapit lang ang bar lust sa club lake. "Are you one of them?" walang prenong tanong ko. "Reporter ka ba, ha! Kainin mo na 'yan!" gagad n'ya sa akin. Tiningnan kong muli ang pagkain. Inaamin kong nagugutom ako dahil kaunti lang ang kinain ko, kanina. Pero, hindi pamilyar sa akin ang pagkaing ibinigay sa akin ni Vanjour. Tinikman ko na iyon. Maasim na hindi ko maintindihan ang lasa. "Masarap ba?" untag nito sa akin. "Oo," tipid na sagot ko. Ngumisi siya sa akin. "Ubusin mo 'yan dahil pampaganda 'yan." Nagsalubong ang kilay ko dahil ano ba talagang pagkain 'to? Inubos ko nga iyon nang muli siyang magsalita. "Karne ng aso 'yan at daga, para malakas ka mamaya," pahayag niya dahilan upang maisuka ko ang kinain ko. "Walang hiya ka!" gagad ko tuloy. Ngunit binigyan niya ako nang malakas na sampal. "Ano'ng akala mo, karne ng baka, ng manok, ng kalabaw, ha? Hindi ako nagpapakain ng mga ganoong karne sa bisita ko dahil gagastos lang ako! At magpasalamat ka sa akin dahil masarap ang timpla niyan!" sawata nito, dahilan upang maikuyom ko ang mga kamay ko. Pinukulan ko siya nang matalim na tingin, subalit pinagtawanan lang niya ako. Umalis siya sa harapan ko. Kinuha ko ang cellphone ko ngunit nakita niya ako." At anong gagawin mo, ha! Tatawag ka sa pulis! P*tang *na!" sigaw niya na kinuha ang cellphone ko at binasag iyon. "Cellphone ko!" sigaw ko. Tumayo ako at pinagbabayo ko siya. "Baliw ka! Baliw!" sigaw ko sa kanya. "Tumigil ka kung ayaw mong bungo mo ang babasagin ko!" sambit niya na itinulak ako, dahilan upang mapasalampak ako sa semento. "Ibebenta pa kita, Margaux, kaya ayaw kitang saktan," bulong niya sa akin. Naglakad na siya palayo sa akin at pumasok siya sa kuwarto. Samantalang naiwan akong luhaan, but as I said to myself, I shouldn't be afraid because I know I'm brave! "Yes, I'm brave!" sigaw ng isipan ko. Pagsapit ng alasais ay lumabas si Vanjour. Nakasuot siya ng suit na akala mo ay matino, pero hindi naman pala. Nakasuksok ang baril sa baywang niya dahilan upang mapalunok ako. Nginitihan niya ako, pero hindi ko siya pinansin. Nagulat pa ako dahil sa pag-spray niya sa akin ng pabango. At hinila na niya ako palabas ng mansyon niya. Muli niyang isinarado ang pinto niyon at gaya kanina ay itinulak niya ako papasok ng cargo van. "Saan mo ba talaga ako dadalhin, Vanjour?" muling tanong ko. "Ang sabi ko, sa 'yo, 'di ba ay sa langit! Kaya huwag ka nang magtanong!" gagad niya sa akin. Kaya gets ko na ang ibig niyang sabihin, dahilan upang kabahan ako. Itinikom ko na lang ang bibig ko, dahil baka mainis pa siya sa akin, ay barilin niya ako. Pasado alas siyete nang makarating kami sa sinasabing langit ni Vanjour. Ang club, kung saan maraming nakaparkeng mamahaling sasakyan. Pumasok kami at sa bungad pa lang ay hubo't hubad na ang aming nakikita, habang sila ay sumasayaw sa entablado. Lahat ng mga nandoon ay mayayamang tao, at kilala sa lipunan. May lalaki at babae, may taga-ibang bansa, at may mga n***o din na mata at ngipin lang ang makikita. "Doon tayo, sa harap at nandoon ang mga mapeperang tao at tiyak, tiba-tiba ka sa kanila," sambit niya sa akin na hinila ako sa braso. After the two naked women finished dancing, Vanjour motioned to a man dahilan upang tumango at ngumisi ito sa amin. Vanjour took me to the stage. And I covered my face because I was ashamed "What are you going to do, Vanjour? What do you intend to do with me?" I said nervously. Dahil iba ang tingin ng mga kalalakihan sa akin doon. "Just relax, okay!" bulong niya sa akin. Kinuha niya ang mikropono sa lalaking sinenyasan niya kanina at nagsalita na siya. "Good evening ladies and gentleman! In front of you, We have a beautiful, young, fresh, and this lady is still a virgin! So, raise the price! Whoever gives the highest price will have this hot beautiful lady. So, let's start the auction!" sambit ni Vanjour. "Five thousand!" sambit ng lalaking maitim pa sa maitim. "Five thousand? That is a small and cheap price," tumatawang saad ni Vanjour. "Twenty thousand!" sigaw ng amerikanong lalaki. "Come on, Honey! I am good fvcking in bed!" kindat pa nito sa akin. "Higher!" muling sambit ni Vanjour. "One hundred thousand!" tayong saad naman ng isang negosyante. "I have my own business, so come with me, Sweetie and I will satisfy you and fvcking you everywhere!" tumatawang saad pa nito kaya niyakap ko ang sarili ko. "More! I need fvcking big money! And one hundred thousand is a small bill for me," wika ni Vanjour. "Umayos ka nang tayo kung gusto mong mabili ka nila! Kung ayaw mo naman, tatadtarin kita at ibebenta ko per kilo ang katawan mo!" banta niya sa akin, kaya sinunod ko ang utos niya. At pilit akong ngumiti sa harap ng mga tao. "Two hundred thousand! And I will give you everything, Sweetheart!" sambit naman ng matipunong lalaki. "Five hundred thousand!" sigaw naman ng singkit na lalaki na itinaas pa ang pera. Nagsigawan na ang ibang kalalakihan doon pero, umiling-iling lang si Vanjour. "Five hundred thousand is not enough for this virgin lady. So, higher!" nakangisi na saad ni Vanjour. "Okay, I will buy that lady for one million! And close the auction!" sigaw ng lalaking naka-sumbrero na malagkit ang tingin sa akin. "Okay! Okay! Listen! If there are no more bidders, I will close this auction and this beautiful young lady will go to Mr. Grego," masayang pahayag ni Vanjour, kaya nagpalakpakan ang mga taong naroon at may pumipito pa. "Five million!" sigaw ng lalaking nasa gilid dahilan upang mapatingin ako sa gawi nito. Pati na rin ang mga ibang lalaki roon. Nakasuot ito ng itim na salamin, habang sumisimsim ito ng alak. "Wow! Five million!" hindi makapaniwalang saad ni Vanjour sa mga tao roon. "Uhm, no more?" tanong ni Vanjour, subalit wala nang nagsalita. Nagbilang pa siya, pero wala nang humabol. "So, I will close this auction and this beautiful lady will go to Mr. Jackson Fiercy!" pahayag nito. muling nagpalakpakan ang mga sumali sa auction, pero mayroon ding naiinis. Kaya, hindi ko alam kung masasabi ko bang safe ako sa lalaking bumili sa akin ng limang milyon.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD