Bola 20

2452 Words

NAPAHAWAK na lang si Kap sa kanyang noo nang isa sa mga player na naman niya ang natawagan ng technical foul. Hindi niya ito inaasahan, pero kilala niya rin naman si Martin na reklamador talaga sa loob ng court, at madalas ay sa mga isang opisyal na laro. Alam din naman ito ng mga players niya at hindi na lang nila binabanggit para hindi ito umalis. Sa mga laro kasi nila noon, ay ang binatang ito ang kumakana ng kanilang opensa. Kung mawawala ito sa team ay mawawalan naman sila ng magaling na ace player.   "Martin!" malakas na tawag ni Kap sa binata na hinahawakan pa nina Kaloy at Alfredo. Sinasabihan ng mga ito ang binata na huwag nang magreklamo dahil baka matawagan uli ito ng technical foul.   Hindi naman narinig ni Martin ang pagtawag sa kanya ni Kap.  Nakatingin pa rin siya sa ref

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD