Bola 19 (1/2)

1640 Words

SA PAGSISIMULA ng second quarter ay ibang Mendez na ang nagpakilala sa lahat. Dahil sa pagkawala ni Baron sa kanilang koponan ay kailangan na niyang mas maging agresibo. Alam din kasi niyang malaking kawalan ang pagkawala nito, ngunit hindi ibig-sabihin noon ay matatalo na kaagad sila sa game na ‘to.   May taglay ring galing ang mga kasamahan niya at nakadepende ito sa magiging sitwasyon ng laro. May mabilis pa siyang mga kakampi at mayroon ding alam niyang hindi siya masasabayan. Isa pa, kailangan nilang maging magaling sa depensa. Unang-una pa lang na nakapaglaro siya ay ito na ang pinakapundasyon ng kanyang galawan.   Depensa! Kailangan ito sa bawat laro upang manalo.   Hiningal si Mendez sa muling pagpapatuloy ng laro. Ang dalawa niyang steal mula kay Vallada ay talagang nakakapa

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD