PROLOGUE

1178 Words
BEFORE YOU PROCEED TO THE PROLOGUE PLEASE READ THIS IMPORTANT NOTE! This story is currently under WORKING IN PROGRESS and will be under evaluation for approval.  Please don't expect any updates yet on the story anytime soon. But please wait for it.  Thank you so much.  The Author, Juris Angela *************************************************************           “JIM dela Torre, is that you?” tanong ni Laya matapos makilala ang isang pamilyar na mukha paglabas niya ng restaurant.           His face looks serious and troubled at the same time, pero agad din iyon nawala nang lumingon sa kanya. Sa halip, binati siya nito ng buong giliw. Kaibigan ng kanyang kakambal ang lalaki, bestfriend ito ng pumanaw na fiancé ni Musika, si Tommy. Noong buhay pa ang huli, pumupunta ang dalawa sa bahay nila at doon sila nagkakilala at naging magkaibigan.           “Hey, Laya!”           “Kumusta na?” tanong niya.           “I’m good. Are you going home?”           Ngumiti siya saka tumango. “Oo, katatapos lang namin mag-dinner ng friends ko.”           Ngumiti din ito sa kanya. “Uh, wanna have some coffee with me?”           Lumingon si Laya sa mga kaibigan na kasabay niyang lumabas ng restaurant, na tila hinihingi ang opinyon ng mga kung sasama ba siya o hindi.           “Go ahead, uuwi na rin naman kami,” sagot ng isa sa mga kaibigan niya.           “Sige, ingat kayo,” sabi niya.           “Have funs, guys,” nakangising sabi naman ng isa pa niyang kaibigan, sabay kindat na may halong panunudyo.           Napahagikgil na lang si Laya at umiling.           “Thanks, ingat sa pag-uwi,” sabi pa ni Jim sa mga kaibigan niya.           Nang maiwan ay saka sila napatingin sa isa’t isa. “Ano? Tara na?” tanong nito.           “Sure,” she answered.           Mula doon sa harap ng restaurant ay sumakay sila sa kotse nito at dinala siya ng lalaki sa isang coffee shop. Doon ay nagkuwentuhan sila at nagtawanan, reminiscing the past, noong mga panahon na palagi itong pumupunta sa bahay nila kasama si Tommy. Nag-kuwento din ito ng tungkol sa mga naging sexcapades ng lalaki kasama ang mga girlfriend nito habang namamalagi sa Amerika. Until they become touchy with each other, intimate and naughty. Napatingin si Laya kay Jim nang bigla itong sa kanyang hita.           Natigilan si Laya. Alam niya ang gustong ipahiwatig ng lalaki. At hindi siya magsisinungaling, noon pa man ay gusto na niya si Jim. Wala lang siyang pagkakataon noon na sabihin ang nararamdaman dito, lalo na nang umalis ito at mawala ang matalik nitong kaibigan.           “Wanna go somewhere private with me?” he whispered in her ears.           “Sure.”           Mula doon sa coffee shop ay dinala siya ni Jim sa isang malapit na hotel. Nasa loob pa lang ng elevator ay nag-iinit na ang lalaki. Naka-akbay ito sa kanya at panay ang halik sa leeg at tenga niya. At hindi magawang itanggi ni Laya na gusto niya ang ginagawa nito. Pagdating sa loob, pagsarado pa lang ng pinto ay sinunggaban agad nila ang isa’t isa.           Things went steamy and wild. Everything was going amazing and beautiful. Until he moaned and started calling her Musika’s name, while he’s thrusting inside her. Natigilan siya sa narinig.           “Anong sinabi mo? Did you just… did you just… are you fantasizing my twin sister while f*****g me?!” angil niya dito.           Imbes na humingi ng tawad. Ngumisi ito. Agad gumapang ang takot sa buong katawan ni Laya ng mga sandaling iyon. An evil smile she never saw from him before. Sa isang iglap, parang ibang tao ang kaharap niya at hindi ang nakilala niyang Jim.           “Yeah, why? You hate it?” he asked.           Bigla niyang sinampal ng malakas si Jim.           “Asshole! How dare you! Ako ang kasama mo pero ibang babae ang nasa isip mo! At kakambal ko pa! Kailan mo pa pinagpapantasyahan ang kapatid ko?!” galit na sigaw niya.           Nagulat si Laya ng bigla siya nitong hawakan ng madiin sa baba.           “Tumahimik kang babae ka! Nasasarapan ka naman di ba?! Huwag ka nang umarte!”           “Hayop ka!” sigaw niya at pinagsasampal ito.           Jim managed to stop her from slapping him and pinned down her hands, on top of her head with his only one hand.           “Listen to me, b***h! I’ve been fantasizing your sister way before she dated Tommy!” sabi pa nito saka may hinugot mula sa ilalim ng unan.           Nanlaki ang mga mata ni Malaya nang makita ang isang military knife at tinutok ang dulo niyon sa leeg niya.           “Ikaw at si Musika, iisa kayo ng mukha. Sa lahat ng babaeng ginamit ko para lang maibsan ang init ng katawan ko para sa kanya, sa iyo lang ako nag-enjoy ng ganito… dahil iisa kayo ng mukha… ngayon, kung ayaw mong sumunod sa mga babaeng nauna kong pinatay at kung ayaw mong sumama sa mga babaeng iniimbestigahan ngayon ng Task Force Eagle. Tumahimik ka.”           Horror. Iyon ang naramdaman ni Malaya matapos marinig ang lahat ng iyon.           “Ikaw… ikaw ang serial killer,” buong kilabot niyang sabi.           Humagikgik ito. “Surprise, Laya.”           “No!” malakas na sigaw niya.           Binitiwan nito ang mga kamay niya sabay takip ng palad sa kanyang bibig. Naglakas-loob si Laya na tabigin ang kutsilyo nito kaya tumilapon ito sa ibaba ng kama, dahilan para magkasugat siya sa leeg.           Sinubukan niya itong itulak palayo sa kanya pero malakas si Jim. Lalo siyang nanghina nang suntukin siya nito ng ilang beses sa iba’t ibang parte ng katawan. Pagkatapos ay sinakal siya nito. Halos panawan ng ulirat si Laya sa higpit ng pagkakasakal nito sa kanyang leeg. Her life since childhood flashed back in her mind. Kasama na doon ang usapan nilang apat na quadruplets noong mga bata pa sila.           “Walang iwanan, okay?” sabi ni Lia.           “Oo, walang iwanan. Sisters and best friends forever!” sabi naman ni Yumi.           “Lagot kayo sa akin kapag may nang iwan, ah,” banta naman ni Ikah.           “I love you ladies,” sabi ni Laya.           Tumulo ang luha niya. Hindi siya puwedeng mamatay. Ang Daddy niya, ang mga kapatid niya, naghihintay sa pag-uwi niya. Hindi siya puwedeng mamatay ng ganito. Si Musika. Kailangan niyang iligtas ang kapatid niya.           Baon ang lakas na galing sa kanyang pamilya at ang self-defense na tinuro sa kanya ni Musika. Bigla niyang tinusok ang mga mat ani Jim gamit ang mahaba niyang mga kuko at kinalmot ito braso. Napasigaw si Jim sa sa sakit, sinamantala niya iyon at sinuntok niya ito sa mukha at abot ng babasagin figurine sa bedside table at hinampas niya iyon sa ulo nito. Pagkatapos ay tinulak niya ito pababa ng kama.           Nanghihina man, inipon ni Malaya ang natitirang lakas at bumaba ng kama. Hinablot niya ang tuwalya na nakasampay sa banyo ng hotel room na malapit lang sa pinto saka tinapis iyon sa katawan niya.           “Tulong!” malakas na sigaw ni Laya habang pilit na tumatakbo.           “Tulungan n’yo ko!” she screamed again, as she took a very weak step, trying to save her own life.           Nagsilabasan ang nasa loob ng hotel rooms, maging ang Housekeeping staffs.           “Please help me, someone tried to kill me!” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD