✓Prologue

281 Words
Prologue Isa akong anak na simple lang ang pangarap. I just want to keep my family happy. As their daughter, I always obey what they want. That's the only thing that I can give to them because I'm not perfect. Ayaw ko silang biguin. Pumanaw si Ate sa napakamurang edad. She's also my best friend, my hero and my greatest twin sister. She's amazing and perfectly fit in our family. Matalino kasi siya hindi katulad ko na mahina ang utak. Manang-mana siya sa magulang ko. Ako lang ang naiiba sa pamilya namin. One day, I was destined to marry a Mr. Ice Cube Arrogant. Mas malamig pa siya sa yelo sa North Pole at South Pole. He's my sister's fiancé. Sila dapat ang ikakasal pero wala na si Ate kaya ako ang ipinalit nila para maging asawa niya. The purposes are to maintain their union with their businesses and their friendship. Si Ate ang mahal niya kasi nasa sinapupunan pa lang sila, nakatakda na ang kasal nila. They are fit together, they are both genius. Habang tumatagal ang pagsasama namin sa iisang bubong, unti-unting nagbabago ang pagtibok ng puso ko. Normal lang naman na tumibok ang puso kasi mamamatay naman ako kapag hindi. Hindi ko namamalayan na nahuhulog na pala ako sa kaniya... I have been calling myself, THE REBOUND WIFE OF MR. ICE. Kapag kaya ko nang suwayin ang mga magulang ko, makikipag-devorce din ako sa kaniya para naman mahanap ko ang tunay kong kaligayan at ganoon din sa kaniya. Ang kaso nga lang, paano ko gagawin 'yon kung mahal ko na siya? Maaatim ko ba ang patuloy na mahalin ang taong hindi naman ako mahal kundi ang Ate ko?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD