02

1135 Words
Chapter 02 3rd Person's POV Kasunod ng mga sigaw sa stock room ang sunod-sunod na pagalingaw-ngaw ng paulit-ulit na bagsak at paghampas. Maraming estudyante sa loob nang napakalawak na stock room. May anim na nakaluhod na estudyante sa gitna at sa paligid ng mga ito nakatayo ang iba pang estudyante na lampas sa dalawang'put lima ang bilang. Lahat nakatayo maliban sa isang binata na nakaupo sa upuan na kahoy. Naka-dekwatro at nakangiting nakatingin sa anim na lalaki. May inosente itong mukha, feminine type at may magandang ngiti ngunit ito ang mas nagpakilabot sa mga lalaking ngayon ay nakaluhod. "Sa pagkakaalam ko malinaw ang naging utos ko. Isa lang iyon para sa inyong anim at hindi niyo pa nagawa?" kalmadong sambit ng lalaki bago tumayo. Naglalakad ang lalaki at tinanggal ang suot nitong bunny hair pin. "Alam niyo ba kung anong nangyari sa isang taong pinababantay ko sa inyo? Tapos nalaman ko na hindi lang isang beses iyon nangyari." "Rive—" "Arghh!" Napahiyaw ang lalaki matapos ihampas ng binata ang ulo ng lalaki sa semento. Hindi nakagalaw ang limang lalaki na kasalukuyang nakaluhod matapos makita ang pagdidilim ng ekspresyon ng binata. "Kahit na sino wala akong pinahintulutan na tawagin ako sa second name ko," ani ng binata bago hinablot ang panga ng lalaki na ngayon ay halos hindi na makilala. "Mabuti akong pinuno at kaibigan pero mahirap ako kaaway— tandaan niyo iyan at kung gusto niyo pa humaba ang buhay niyo matuto kayong sumunod sa sinasabi ko." "Gawin niyo ng tama ang trabaho niyo at matuto kayong lumugar," walang emosyon na sambit ng binata bago tumayo. "Pinuno, hindi namin sinasadya ang nangyari. Hindi namin inaakala na makakalusot ang grupo ni Kyrie at tatambangan si Elija," nanginginig na sambit ng pinakapinuno ng grupong inutusan niya. Tumayo ng ayos ang binata at natatawang nilingon ang isa sa anim. Lumapit ang lalaki at pinaglaruan ang hairpin sa mga daliri. Napaupo sa takot ang natitirang apat matapos isaksak ng lalaki ang hairpin sa isang mata ng leader nila na ngayon ay nagsisigaw matapos dumugo ang mata. "Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko sinawalang bahala ang panta-traydor mo Cedric. Sabihin ang mga galaw ng buong grupo sa kabilang gang at traydurin mo ang iba mo pang samahan." "Pero ang makipagtulungan ka sa ibang grupo para manakit ng inosente at tangkain na patayin ang kaisa-isang tao na pinababantayan ko sa inyo— hindi ko na iyon mapapalampas." "Wala ng isa pang pagkakataon." "Derek, lumpuhin ang mga iyan at suguraduhin niyo na habang buhay na silang hindi makakalakad," ani ng lalaki bago parang bata na nilingon ang tatlong lalaki na nakatayo sa likuran ng upuan niya. Ngumiti na parang bata ang lalaki at humakbang patungo sa babaeng kasalukuyan ay may hawak na tissue. "May dala ka pang hair pin? Ayoko na 'nong luma— madumi na iyon," ani ng binata. Yumuko ang babae na nagsisilbing guardian ng lalaki at inilahad ang kulay pink na panyo na naglalaman ng mga magagandang hair pin para sa lalaki. "Ano kaya ang bagay sa akin dito?" tanong ng lalaki habang nakaturo ang hintuturo sa baba at nakayuko. Kinikilatis nito ang mga hair pin na nasa harapan. "Young master lahat naman iyan babagay sa inyo." "Pero hindi lahat pwede kong isuot," inosenteng sambit ng lalaki na parang nag-iisip at hindi pinansin ang mga ingay. Kinabukasan Maaga pumasok ang binata. Mapalalaki o mapababae napapalingon sa kaniya at iyong iba tumatakbo papasok ng classroom kapag nakikita. Pakanta-kanta ito habang nagkakandirit hanggang sa mabangga ang lalaki at parehong napamura matapos mapaupo sa sahig. "My god! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan—" "Holy molly! River ikaw ba 'yan!" Nakayuko ang lalaki at handa niya nang basagin ang mukha kung sino 'man ang tumawag sa kaniya sa second name at bumangga nang pag-angat niya ng tingin. Nakaluhod na sa harap niya si Gemini na nasa pagkakakilanlan ni Germany. "Teka ayos ka lang ba nasaktan ka ba?" tanong ng dalaga habang tinitingnan ang mga braso at tuhod ng binata. Hindi pa din nagsi-sink in sa binata lalo na at nakita niya muli ang dalaga after 13 years. "Ohmygod! Binangga niya si Tristan. Umalis na tayo dito siguradong malaking gulo na naman ito," ani ng ilang estudyante na nasa paligid. Maya-maya biglang nangilid ang luha ng binata at may pahikbi pa ito. "Oh my god! Huwag ka ng umiyak. Nasaktan ka ba? saan masakit!" nagpa-panic na sambit ng dalaga. Nilahad ni Tristan River Jimenez ang isang palad at doon nakita ni Gemini ang gasgas sa palad ng lalaki. "My gosh hindi ko sinasadya. Tara sumama ka sa akin dadalhin kita sa clinic after 'non bibili kita ng ice cream huwag ka ng umiyak," ani ni Gemini na may hindi maintindihan na expression. Hindi ini-expect ng dalaga na makikita niya muli ang tinuturing na kaibigan. Un-expected lahat lalo na ng sa laki ng university— sa first day sa school na iyon ay makakabangga niya ulit ang dating kaibigan. Hindi niya din ini-expect na sa 2 years na friendship nila hindi niya akalain na lalaki talaga ito. Tumayo ang babae at hindi nito napansin ang mga estudyante na kasalukuyang nakanganga habang nakatingin sa tinaguriang campus king ng university nila. "I'm sorry," ani ng lalaki bago tinaas ang kamay at binuka iyon para magpatulong tumayo. Napahawak sa dibdib si Gemini dahil sapul na sapul siya sa ka-cutan na pinakita ng kaibigan. May weakness si Gemini sa mga cute na bagay at feeling ni Gemini magkakaroon siya ng heart attack dahil sa ka-cutan ng lalaki. Agad naman siya tinulungan ni Gemini. Mga, bata pa lang sila ay kinukumpara na sila kapag magkasama. Madalas siyang napagkakamalan na lalaki at napagkakamalan na babae naman si Tristan. Sa isip ni Gemini kung hindi sinabi ng kuya niya na lalaki ito— kapag nagkita sila ulit hindi malayong babae pa din ang tingin nito sa binata. Mukha itong babae, balingkinitan ang katawan at talagang natural ang pagiging flawless ng balat nito. Sa height at talagang features nito hindi mo aakalain na lalaki ito. "Pasensya na talaga. Hindi kita nakita— may masakit ba sa iyo bukod sa palad mo?" tanong ni Gemini na puno ng pag-aalala. Gusto niya pukpukin ang sarili dahil sa sobrang guilt na nararamdaman niya. Paano niya nagawang sugatan ang napaka-cute na nilalang na nasa harapan niya. "Mahapdi lang ang kamay ko. Ikaw nasaktan ka ba?" ani ni Tristan bago tumingala at tiningnan ang babae. "My god! Huwag mo akong tingnan ng ganiyan— ibubulsa talaga kita," ani ni Gemini na nakatakip ang bibig. Para kasing isang white rabbit sa paningin niya ang lalaki at saktong nakaputi ito ng suot. Hanggang leeg niya lang din ito kaya pag-angat nito ng tingin sa kaniya parang aatakihin sa puso si Gemini lalo na at nakita nito ang bahagyang pagsimangot nito matapos hindi siya sumagot.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD