01

1122 Words
Chapter 01 3rd Person's POV "For god's sake— 22 young! 22 lang ako pero dahil sa inyo ang mukha at lifes span ko pang 70 years old na!" "Ikaw Gemini! Sa isang taon 13 times ka na naki-kick out at hindi normal ang record na iyan sa isang teenager na babae." "Gemini, babae ka at maba-bunkrupt tayo dahil sa paulit-ulit kong pagsusustento sa pampa-hospital ng mga biktima mo." Palihim naman na nagtawanan ang tatlong lalaki na nasa dining area habang pinanonood ang binata na kasalukuyang nanenermon sa mga nakakabatang kapatid. "Kuya, kriminal na ba ang tingin mo sa akin? Bakit biktima? Hindi ko kasalanan na weak sila," sagot ng dalaga na kasalukuyang nakaupo sa sofa at nakakunot ang noo habang nakatingin sa nakakatandang kapatid. "Gemini, honestly, kung hindi dahil kay Lake may criminal record ka na sa police station at kung hindi ka lang minor siguradong 12 years old ka pa lang humihimas ka na ng rehas," basag ni Gerald. Humagikhik si Gemini at kumaway sa dining area kung nasaan ang mga kabarkada ng kapatid na lalaki. "Kuya Lake ! Kapag may balak na kayo mag-settle down ni kuya inform mo ako ah! 100% support ako sa iyo at sa iyo lahat ng boto ko!" sigaw ni Gemini at nag-flying kiss pa sa 6 years boyfriend ng kapatid niyang lalaki. Natawa lang ang lalaking nakaupo sa gilid ng dining table matapos marinig iyon at makitang napasapo sa noo ang kasintahan. "Gemini, tumino ka naman. Paano ako makikipag-settle down kung nasa legal age na kayo lahat-lahat sakit pa din kayo ng ulo?" "Ikaw, Germany. Kalalaki mong tao— sa iyo ko pinagkatiwala ang university. Ikaw ang handler and for god's sake— binubully ka lang ng mga first year student?" hindi makapaniwalang sambit ni Gerald sa kapatid na ngayon ay naka-wheel chair. Napayuko ang binata at parang anytime iiyak na ito. "Kuya, huwag mo ng pagalitan si Germany." "Manahimik ka Gemini. Isa ka pa eh— dahil gulo lang din naman ang hanap mo at hindi ka nag-aasal babae. Ikaw ang pupunta ngayon sa university ni Germany at magpapanggap kang siya sa loob ng isang taon." Nanlaki ang mata ni Gemini dahil doon. Napaangat ng tingin si Germany matapos marinig iyon sa nakakatandang kapatid. "Kuya, masyadong delikado sa university na iyon at isa pa all boys ang school na iyon. Baka mapano si Gemini," ani ni Germany. Napa-pokerface so Gerald matapos marinig iyon sa lalaki. "Hindi babae si Gemini, Germany," ani ni Gerald bago nakapamulsahan na tiningnan si Gemini. "Kailangan mo matuto ng tamang asal Gemini at kapag nakatagal ka ng isang taon sa university na iyon ng hindi nakakapatay— hahayaan na kita pumasok sa gusto mong university sa france, ibabalik ko lahat mg credit card mo at mga car collection mo," ani ni Gerald. Para naman pumalakpak ang tenga ni Gemini matapos marinig iyon. "Talaga kuya! Deal! Sabi mo 'yan ah! Isang taon kaya ko naman 'yon— hindi pa naman ako nakakapatay eh," natatawa na sambit ni Gemini habang nakaupo sa sofa at parang bata na niyakap si Germany. "Hayaan mo kapatid. Ako na ang bahala sa lahat! Pagbalik mo sa university na iyon lahat mg estudyante luluhod sa iyo at hahalik sa mga paa mo." Nanlaki naman ang mata nang binatang si Germany matapos marinig iyon sa kakambal. "Nakalimutan ko sabihin," ani ni Gerald na kinatingin ni Gemini. "Nandoon din ang nakakabatang kapatid ni Lake." Nang marinig iyon ni Gemini literal na napanganga ang babae kahit si Germany napatingin. "Nasa university na iyon ang kapatid ni kuya Lake?" ulit ni Germany na may gulat sa expression. "Teka bakit nasa all boys school? Babae kapatid ni kuya Lake diba?" Hindi makapaniwalang sambit ni Gemini sa kapatid. "Sino nagsabing babae kapatid ni Lake?" tanong ng isa sa magbabarkada bago tingnan si Lake. — Gemini Elija's POV Para sa deal namin ni kuya nagsimula na ako mamili ng mga damit para sa mission kong magpanggap bilang si Germany. Siyempre magkaiba kami ng taste ni Germany kaya pumili ako ng mga damit na mas cool tingnan at may dating. Wala naman ako balak mag-act na nerd katulad ng kakambal ko. No way highway, hindi ako magsusuot ng malaking salamin at magdadala ng sandamakmak na libro. Pagkatapos ko ibaba ang mga damit na pinamili ko sa kama. Nagsimula na din ako magsukat at lumapit sa full size mirror. Nakasuot ako ngayon ng simpleng black t-shirt, jeans at rubber shoes.Hinawakan ko ang buhok ko na hanggang balikat bago kinuha ang gunting sa lamesa. Buti na lang talaga magkamukha kami ni Germany halos magkasing build na din kami ng katawan at magkasing height at dahil over size ang suot ko na damit hindi halata ang dibdib ko. Balak ko din lagyan ng benda ang katawan ko in case of emergency. Sinimulan ko na gupitin ang buhok ko pakanta-kanta pa ako 'nan. Napatingin lang ako sa pintuan nang kumatok doon ang kakambal ko at pumasok. "Gemini," ani ni Germany habang nakasakay sa wheel chair at pinagugulong iyon palapit sa pwesto ko. "Anong ginagawa mo dito? Dapat nagpapahinga ka," ani ko bago tumingin ulit sa salamin at pinagpatuloy ang paggupit sa buhok ko. "Gemini, maraming estudyante sa university na iyon ang kasali sa fraternity at gangster. Nag-aalala ako sa iyo at kahit sabihin na black belter ka— babae ka pa din. Gemini ayaw ko pati ikaw mawala katulad ni mommy. Kayo na lang ni kuya Gerald ang meron ako," ani ni Germany na kinatigil ko. Binaba ko ang hawak kong gunting at humarap kay Germany. Umupo ako sa gilid ng kama at iniikot paharap sa akin ang wheel chair. "Germany, wala sa akin mangyayaring masama. Alam ko kung anong klaseng school iyon pero hindi ako natatakot— igaganti kita at magbabayad lahat ng estudyante na nam-bully sa iyo. Malakas ako at hindi ako mahina, kaya ko ang sarili ko," bulong ko bago hinawakan ang kamay ng kakambal. Nandoon pa din ang pag-aalala pero wala akong narinig dito na pag-apila. Mabait si Germany, marunong din ito ng martial arts at maraming self defence pero sa hindi ko alam na dahilan hindi niya iyon ginagamit. Ayaw niyang nanakit ng tao kaya maraming tao ang tini-take advantage siya pero iba ako. Hindi ako papayag na tapakan at maliitin lang ng ibang tao. "Kung iyan ang desisyon mo— hindi kita pipigilan pero mag-promise ka na hindi mo hahayaan ang sarili mo," ani ni Germany bago tinaas ang pinky finger niya. Natawa ako ng mahina dahil para pa din siyang bata pero kahit 'ganon. Mahal na mahal ko ang kakambal at walang sino 'man ang maaring manakit sa mga kapatid ko. "I'll promised— mag-iingat ako," nakangiting sambit ko bagk tinaas ang pinky finger ko bilang pangako sa kapatid ko.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD