// goals #1 //

692 Words
STATUS: IN A RELATIONSHIP WITH RIVAL SCHOOL'S MR. POPULAR //GOALS #1// HINDI na makapaghintay si Jet kay Zoe. Bakit ba kasi sobrang tagal ng mga babae kumilos? Ang dami kasi kaartehan sa katawan eh. Mainit na ang ulo niya sa paghihintay. Tatlong minuto na siyang pinaghihintay ng babaeng iyon at two minutes na lang ay iiwanan na niya ito. Sa kabutihang palad, bago sumapit ang dalawang minuto niyang marka, lumabas na si Zoe mula sa pintuan ng bahay na may agad na kunot sa noo at nagmamadaling naglalakad papunta sa kotse ni Jet. Akala nga ng binata ay matatanggal ang buong pintuan ng kotse niya sa sobrang lakas nang pagbukas ni Zoe. "Let's go," malamig na bati ni ng babae. Ayaw ni Jet na inuutusan siya pero mas pinili niyang hindi na lang magsalita at wala din siya sa mood makipag-usap ngayon at baka kung ano pang masabi niya. Tahimik silang dalawa na nasa kotse nang magsimulang magpahid ng wipes si Zoe sa leather seat niya. Napangisi na lang si Jet at umiling. "Iling ka diyan?" pagpuna ni Zoe sa kaniya. "Ano bang malay ko kung ano nang ginawa mo dito sa loob ng kotse mo? Magka-STD pa ko. So, no thanks na lang." Hindi napigilan ni Jet ang malakas na pagtawang lumabas sa bibig niya. Just who does this girl thinks she is? "Hey, I'm clean." "I'm not one to just believe words." He immediately grabs her arm and pulls her to his side. "Oh, why not? You wanna get it on, babe?" Alam niyang sa pagresponde pa lang ng katawan nito sa sinabi niya ay sasampalin na siya nito kaya madali niyang nasalo ang palad nito at hinalikan. Pero ang hindi niya inasahan ay ang paglipad ng isa pa nitong kamay sa pisngi niya. Tumawa siya kahit sobrang sakit ng sampal sa kaniya, iniwasan niyang hawakan ang part ng pisngi na iyon. Nasaktan siya pero alam niyang nasaktan din si Zoe dahil sa pamumula ng palad nito. Mabuti nga. xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox ANG sakit!!! Iyan na ang sigaw sa utak ni Zoe ngayon sa palad niyang parang tinutusok ng isang milyong karayom. Hindi pa nga sapat ang sampal niya dito pero gusto niya pa 'tong bugbugin sa puntong makikita niyang nagdudugo ang bibig ng lalaking ito. Most popular and influential? Saan banda? Mga sira ulo ba talaga mga taga-Pryston para i-idolize ang kumag na 'to? Bakit nga ba siya pumayag sa deal na ito? Parang wala naman sa karakter nito ang makipagkasundo sa ganitong klaseng sitwasyon. At paano siya nakumbinsi ng principal nila na pumayag dito? Hay nako mga taga-Pryston talaga. Tila naging isang bato na si Zoe sa pagkakaupo dahil hindi na sila nag-imikan ni Jet hanggang sa tumigil sila sa tapat ng hotel para pumunta sa isang birthday party kung saan nila gagawing official ang pagiging mag-jowa nilang dalawa. Ewww, na lang ang nasabi ng loob-loob ni Zoe. Mas naunang umabot sa kaniya si Jet nang malapit na nilang maabot ang floor na pupuntahan sa loob ng elevator. "What the hell are you doing?" pagtulak nito kay Jet palayo. Mukhang nagtitimpi na lang din si Jet sa kaniya at marahas siyang hinatak. Nakakatakot si Jet lalo na height nitong 6'3, kung walang siyang heels ngayon, malamang ay wala pa ang bunbunan niya sa balikat nito. "Can you drill this in your head?" iritadong sabi ni Jet. "You're my girlfriend. You are not to be any more than an arm's length away from me. Do you hear me? I'm not supposed to get my hands off you." "Eh grabe ka naman kasi eh!" sigaw ni Zoe. "Para naman kasing ra-r**e-in mo ko sa paghawak mo sa'kin kaya pwede ba? Maghinay-hinay ka lang! At kapag nagpasa 'yang paghawak mong 'yan sa'kin ikaw lang ang sisisihin dahil ikaw ang boyfriend ko. Let go of me!" Mabilis siyang binitawan ni Jet at pinanood niya ang patuloy na pag-akyat nila. 36... 37... 38... Bumuntong hininga si Jet na parang napapagod na siya at inabot ang kamay ni Zoe. Medyo nagulat pa siya nang maramdaman kung gaano kainit ang kamay nito. "Let's go," murmurs Jet. At nang mag-ding! na, magkahawak kamay silang lumabas ng elevator. xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD