Synopsis

232 Words
Synopsis Minsan sa buhay ay marami kang mararanasang pagsubok na siyang magpapatatag sa pagkatao mo. Yung minsan kang naging tanga sa pagmamahal na inaakala mo ay masusuklian rin ng lalaking mahal mo. Pero kung kaylan na ipinapakita niya sa iyo na nagsisi siya sa mga pasakit na idinulot niya sa buhay mo ay saka naman naging matigas ang puso mo para sa kaniya. 'Yong akala mo ay napatawad mo na siya pero naroon pa rin pala ang sakit na nararamdaman mo dahil sa pagtakwil niya sa'yo na wala namang sapat na dahilan at naging bunga ng kamuntikan mo ng pagkabaliw dahil sa pagtakwil sa'yo ng mga mahal mo sa buhay. Paano kung nagiging manhid na ang puso mo para sa lalaking lubos mong minahal noon?  Ngunit paano kung malaman mo na lang na ang lalaking lubos mong minahal ay nariyan pa rin pala sa puso mo? Kung kaylan na ipinapakita niya sa 'yo ang wagas niyang pag-ibig ay saka mo naman sinubok ang pagmamahal niya. At dahil roon ay nawala na lang ang mga alala niya sa 'yo. Paano kung sa pagkawala ng mga ala-ala niya ay siya naman ang muling panlalamig niya sa 'yo? Hanggang kailan mo ipaglaban ang pagmamahal mo para sa asawa mo? O pipiliin mo na lang ang lumayo para sa ikabubuti ng mga mahal mo sa buhay. Sundan ninyo ang karugtong ng  buhay namin ni Mike Buenaventura.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD