Nineteen

1468 Words

Chapter 19 BEBANG… “ANG TAKAW MO,” reklamo ni Thalia sa akin. Sabay kami ngayon na kumakain ng pananghalian, dahil ang mahal kong Calix may trabaho na. Gasoline boy na siya ngayon at medyo malayo ang pinapasukan niyang gasulinahan. Kaya nagbabaon na lang siya ng tanghalian niya at doon na siya kumakain. Magkikita na lang kami sa hapon kapag umuwi na siya at ako naman bago umuwi ng bahay ampunan. “Eh sa nagugutom ako,” sabi ko naman sa kaniya. “Kahit naman gutom ka noon, hindi ka ganyan katakaw kumain.” Wala akong isinagot sa kaniya at kumain na lang ako nang kumain. Nagbabaon na rin kami ni Thalia ng tanghalian namin, para makatipid kami. “Thalia, may sasabihin ako sa ‘yo.” Tumigil ako sa pagkain nang may maalala akong sabihin sa kaniya. Iyong bagay na ang tagal ko ng gustong s

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD