Eighteen

1351 Words

Chapter 18

BEBANG…

PARA AKONG HINDI makakalakad matapos ang tatlong oras namin sa loob ng hotel kung saan kami nag-check in ni Calix. Ang sakit ng balakang ko, pero okay lang sa akin, kailangan kong masanay. Mukhang rough and hard ang gusto ng mapapangasawa ko.

“Okay ka lang Beverly?” alanganin na tanong sa akin ni Calix.

Tango lang ang sagot ko, masakit din kasi ang lalamunan ko sa kakaungol at hiyaw kanina habang nagtatalik kami ni Calix. And’yan kasing ang bilis talaga ng ulos niya na sobrang sakit pero mas nakakalamang ang sarap.

Hindi ko na nga maintindihan ang sarili ko, kung bakit parang mas lalo akong ginaganahan sa ginagawa namin ni Calx kapag nasasaktan niya ako.

“Mahal,” tawag sa akin ni Calix kaya nilingon ko siya.

Nasa may plaza na kaming dalawa ngayon at nagme-meryenda bago ako u

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd