seventeen

2096 Words

CHAPTER 17 BEBANG LAHAT NA YATA nang kasuluk-sulukan ng katawan ko kinuskus na ni Calix ng kamay niya na may sabon. At habang ginagawa niya iyon sa akin, hindi naman maalis-alis ang titig niya sa mukha ko. “Mahal, itaas mo ang mga kamay mo.” utos niya sa akin na agad kong ginawa. Para akong bata na pinaliliguan ngayon, samantalang dalaga na ako. Hindi lang basta dalaga, magiging nanay na nga ako. Napapikit ako nang dumako ang mga kamay niya sa may dibdib ko, marahan niyang minasahe ang magkabilang dibdib ko. Ang mga kamay niya ay may sabon pa, kaya madulas ang mga kamay niya. “Sabi nila kapag buntis lalaki raw ang mga susu.” Wala sa loob na sabi ko. Napaungol ako nang kurutin ni Calix ang magkabilang mga u***g ko, dahilan din para imulat ko ang mga mata ko. “Mas naniniwala kong, k

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD