Sixteen

2191 Words

Chapter 16 BEBANG… NAGISING AKO NA para na naman akong nasusuka, bumaliktad ang sikmura ko na parang pinipiga. Pero pasimple lang akong nagpunta ng banyo para hindi ako makita na nagsusuka. Ayoko na munang maghinala sila, kasi kahit naman ako naghihinala sa sarili ko. Hindi na ako nakalabas kagabi, kasi nakatulog talaga ako sa oras na matapos akong sermunan ng mga kasama ko dito sa bahay ampunan. Kaya hindi na ako nakabalik kay Calix ko, hindi ko tuloy alam kung ano ang result ng pregnancy test ko. “Okay ka lang Bebs?” tanong ni Thalia sa akin. Tumango lang ako at hindi nagsalita, ipinagpatuloy ko na ang pagkain. Minadali ko pa ang pagkain kasi para na naman akong nasusuka habang panay ang suka ko. Pero isa rin dahilan bakit ako nagmamadali na kumain, balak kong puntahan si Calix ngay

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD