Fifteen

2351 Words

Chapter 15 BEBANG… “SAAN KA galing?” tanong ko kay Calix matapos ang maiinit-init na halikan naming dalawa. Akala ko nga huhubaran na ako ni Calix, kasi nakapisil na siya sa may isang dibdib ko. Hindi naman ako tututol sa kaniya kung hilingin niya. Quickie nga lang at kailangan ko na rin umuwi, hindi pwede ang hard s*x. “Sa may ampunan, hinintay kita doon sa may gate. Iyon naman pala andito ka na,” sabi niya. Pinanghabaan ko siya ng nguso sa naging sagot niya sa akin. “Hindi ba may usapan naman tayo noong isang linggo na ako ang pupunta sa ‘yo.” Sagot ko sa kaniya na nanghahaba ang nguso. Nagulat ako nang dumukwang siya at halikan ako sa labi ko. Kaso bitin kasi smack lang, ayan para akong timang na hinabol pa ang labi niya para lang mahalikan ulit. “Balak kitang surpresahin sana,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD