Thirty-seven

2044 Words

Chapter 37 BEBANG… NAPAKAPIT akong mabuti sa may pader ng banyo. Hindi pala ako kumapit, kasi nakalapat lang ang mga kamay ko sa may tiles na pader ng banyo. Habang walang habas kung umararo sa likuran ko si Calix. “Oh! Calix ko, sandali masakit na.” daing ko sa kaniya. Pero hindi niya naman ako pinakinggan at hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Hindi naman ako nagulat, kasi ganito na talaga siya noon pa man. Rough, hard, and fast ang gusto niya sa s*x. Masakit na ang pagkakahawak niya sa bewang ko, halos bumaon na ang kamay niya o mga daliri niya sa may balat ko. Hindi lang mga kamay niya ang masakit, iyong ano niya masakit rin habang labas-pasok sa kipay ko. Hindi niya man lang naisip na halos walong taon na ang nakakaraan nang huling may nangyari sa amin. Pakiramdam ko ngayon,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD