Thirty-eight

1529 Words

Chapter 38

BEBANG… 

ANG TAGAL bumalik ni Calix, pero nang bumalik naman siya parang binili na niya ang buong drugstore. Hindi lang napkin ang dala niya, may mga gamot pa siyang binili. Tapos iba’t ibang brand ng napkin, iba’t ibang klase rin ng gamot ang binili niya. 

Nag-panic buying ba siya? 

“Magtatayo na ba ako ng tindahan ko?” Tanong ko kay Calix. 

Hindi ko maalala kung may time ba noon na may regla ako at siya ang bumili ng napkin ko. Parang wala yata, bakit ganito naman siya kung makapag-panic. 

Wala pa rin akong damit, pero may nakita akong bathrobe at iyon na lang ang suot ko ngayon. Iyong bedsheets inilagay ko na sa bathtub para mababad. Mamaya kukusutin ko na lang para maalis ang mantsa. Nakakahiya talaga, dito pa ako nagkalat.

“What?”

Napailing ako, sabay nguso ng mga pinamili niya.

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd