Thirty-nine

1713 Words

Chapter 39 BEBANG… WALA NA bang alam si Calix ngayon kung hindi ang mangaladkad, at dalhin ako kung saan. Aba’y mula pa kahapon kung saan-saan niya ako dinadala. Hindi man lang niya tanungin kung gusto kong pang sumama sa kaniya. Pero siguro nga, alam naman na niya ang sagot kahit hindi ako magsalita. At iyon nga ang sumama ako sa kaniya kahit wala nang tanong-tanong sa akin kung gusto ko ba o hindi. Pero magtatanghali na, kailangan kong magtrabaho para mabuhay. Ayaw kong umasa na lang sa kaniya, kahit pa wala naman kaming usapan na aasa na nga ako sa kaniya. “Calix, may trabaho ako.” sabi ko sa kaniya habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe. Siya ang driver, at nasa passenger seat ako ng mamahalin niyang sasakyan. Nakatingin ako sa kaniya habang nagmamaneho siya nang tahimik, pero n

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD