Forty

1946 Words

Chapter 40

BEBANG…

GANITO ba ang mayaman? Hindi tumitingin sa presyo ng bibilhin nila. Basta kuha lang ng kuha ng matipuhan. Gumagastos ng limpak-limpak na salapi para lang sa mga damit at kung ano-ano.

Lumaki akong mahirap, at hanggang sa mga oras na ito mahirap pa rin ako. Pero parang ang sobra naman ng pagiging mayaman ni Calix. Ganito ba ang maging mayaman?

Kasi kung oo, ang parang nakakalula masyado ang maging mayaman.

Aba’y si Calix wala lang sa kaniya ang lahat ng mga pinagkukuha niya. Lagay lang siya ng lagay sa cart namin ng kung anong madampot niya. Ni hindi man lang sinukat basta lang kinuha, nakailang dampot na siya. Nakailang cart na nga kami kung tutuusin, may mga nakasunod sa amin na mga staff. At iyong ibang mga nakuha ni Calix nasa mga paper bag na.

Ang layo sa Calix na nakas

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd