forty-one

1690 Words

Chapter 41 BEBANG… ANG SAKIT na naman ng buo kong katawan, hindi ako tinigilan ni Calix kahit pa may regla ako. Pero masasabi ko na ako rin naman hindi rin tumigil. Ito yata ang sinasabi nila na kapag tigang, babawe. Nakakangalay nga lang at hindi naman ako pumayag na mahiga sa kama. Magmumukha na nama kasing crime scene ang kama kapag doon kami ni Calix. Kaya sabi ko nga hindi pwede sa kama, kaya nagtiis namin ni Calix na nakatayo o kaya naman sa banyo. “Ngumiti ka naman Beverly,” nakangisi na utos niya sa akin. Pero hindi ko siya sinunod at mas lalo akong sumimangot sa kaniya. Nakaupo ako sa may paanan ng kama habang siya naman nagbibihis na. Wala pa ako sa mood na kumilos man lang dahil nga sa ang sakit ng buo kong katawan. Kulang na lang maging gymnastic ako kagabi, mali pa ako.

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD