Forty-two

2159 Words

Chapter 42 BEBANG… “NAKAKAINIP naman,” reklamo ko. Kanina lang naglilinis ako ng buong bahay, ngayon wala na akong ginagawa. Kaya ngayon inip na inip ako kasi wala na akong gagawin. Iyong paglilinis ko nga ng bahay, para useless lang naman kasi malinis ang buong bahay. Ako lang ba naman dito, may magkakalat pa bang iba? Kung hindi ako naglilinis, nagliligpit ako ng mga damit namin ni Calix. Na hanggang ngayon kinalululan ko. Ang dami naming damit, parang kahit sa pagtanda ko na iyong lahat ng damit na binili sa akin ni Calix. Baka nga hindi ko pa maisuot lahat kahit na matanda na ako, sa dami ng damit na iyon. Ganito na lang ang ginagawa ko sa loob ng halos isang linggo. Mula nang lumipat ako ng sapilitan dito sa bahay namin ni Calix ko. Madalas na wala akong gagawin, tutunganga sa b

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD