Forty-three

2191 Words

Chapter 43 BEBANG… NAPALINGON ako sa card na basta na lang nag-slide papunta sa akin. Hindi naman talaga basta nag-slide, itinulak ni Calix papunta sa akin. Napalingon tuloy ako kay Calix at itinigil ang ginagawa ko. Kasalukuyan kaming kumakain ng agahan, naka-ready na si Calix para pumasok ng trabaho. Ang aga niyang nagising, at nang magising siya parang sabik pa rin siya sa akin. Parang wala kaming magdamag na ginawa kagabi, na paggising niya iyon na nga sabik na sabik pa rin siyang biyakin ako. “Para saan ‘to?” Takang tanong ko sa kaniya. “ATM at credit card mo,” anito na hindi ako tinitignan ng magsalita at tuloy lang sa pagkain. “Aanuhin ko naman ‘to?” Tanong ko ulit sa kaniya. Tumingin siya sa akin na nakakunot ang noo. Tinapos na muna niya ang nginunguya niyang pagkain bag

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD