Thirty-five

2120 Words

Chapter 35 BEBANG… ANG GULO NA, hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Pero pansin ko lang talaga na mas lalong naging abala si Sir Thunder. Halos hindi na siya makausap ng maayos, at hindi na lumalabas ng opisina niya. “Kawawang Thunder,” ani Thalia. Nasa opisna niya ako ngayon, katatapos ko lang maglinis pero hindi niya pa ako pinapaalis. Wala si Dimitri ngayon dito, nasa sariling kumpanya na nito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero pansin ko lang na hindi nagpupunta dito si Dimitri. Nahihiya naman akong magtanong sa kaniya kung bakit wala ang asawa nito. “Pansin ko nga,” sabi ko na lang sa kaniya. “Si Vera Cruz ang may kasalanan alam mo ba ‘yon.” Napakunot ang noo ko na napatingin sa kaniya, “sino na nga ‘yon?” Kilala ko naman ang Vera Cruz na sinasabi niya, kaso a

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD