Thirty-four

1845 Words

Chapter 34 BEBANG… ANG BILIS NANG araw, parang kailan lang iyong nagkita kami ulit ni Calix. Parang kahapon lang iyon, tapos ngayon sampong taon na ang mabilis na lumipas, may limang anak na ako sa hindi ko kilalang lalaki. Tapos ang taba ko na at mas lalo akong naging negra, ang buhok ko balik sa pagiging wire sa tigas dahil sa halos hindi na ako makaligo sa dami ng ginagawa ko sa buhay. Ang daming bata na nakapaligid sa akin, ang iba umiiyak, ang iba nanay nang nanay sa akin. May nag-aaway, may tawa nang tawa, tapos iyong lalaking hindi ko kilala sumisigaw at galit sa akin. Balik probinsya ako, at iyong asawa ko lasenggo na manginginom pa. sana pala hindi na ako nagpakipot kay Calix, iyong sigaw ba naman niyang ‘get away from my woman, Montereal.’ Alam ko na gusto niya akong kunin ul

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD