Thirty-three

2242 Words

Chapter 33 BEBANG… GABI NA akong naka-uwi sa boarding house, kung saan-saan ako nagpunta. Umiwas talaga ako ng uwi, o bumalik ng trabaho. Bahala na kung may trabaho pa nga ba akong babalikan kung sakali. Pero sa totoo lang kanina habang pagala-gala ako, naiisip ko nang umalis na sa trabaho. Kailangan kong iwasan si Calixtro, kahit pa nasa kumpanya na iyon si Thalia. Kanina rin, naisip ko mukhang mataas ang posisyon ni Calixtro sa kumpanya nila Sir Thunder at Thalia. Sa damit na lang niya kanina, mukhang kagalang-galang siya. Malayo sa Calixtro na nakilala ko noon, na disente naman pero alam kong luma ang mga damit niya. samantalang kanina mukhang mamahalin na ang suot niyang damit. Sa pagpasok ko ng boarding house, pansin ko na nakatingin ang ibang tenant sa akin. hindi basta tingin a

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD