Seventy-three

1486 Words

Chapter 73 BEVERLY… MOMMY EMELITA is doing fine now. Kaso hindi na siya nakakapagsalita, tumabingi na rin ang kalahati ng mukha niya. She had a by-pass operation in the Philippines but she’s taking her recovery here in Dubai. Two weeks had passed in just a snap mula nang bamalik kami dito sa Dubai. Halos wala namang nangyari, busy lang sila Benedict at palagi silang wala sa bahay. “Kain na po kayo Mommy,” masayang bungad ko. Balik na kami sa normal nang nandito na kami sa Dubai. Like nothing happened and we’re okay since we set our foot in here. “B-b-be-ve-ve-r-ly,” pinilit na ngumiti ni Mommy Esmelita sa akin kahit hirap na siya. Na-stroke na nang tuluyan si Mommy Emelita. Kalahati ng katawan niya Hindi na niya naigagalaw pa. Kaya hirap talaga siyang magsalita ngayon. Ni ang

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD