Seventy-four

1459 Words

Chapter 74 BEVERLY… “HINDI MO pa sinasabi sa akin ang lahat,” sita ko kay Benedict. We’re on our way to the hospital, this time ako ang ipapatingin sa ospital. Benedict wants to confirm his assumption that I’m pregnant. Bago namin sabihin sa mga magulang namin. Damn, kanina lang ang nasa isip ko lang mga in-laws ko lang ang mga magulang ni Benedict. And now it happened that they’re also my parents. “Ano naman ang gusto mo pang malaman?” Takang tanong nito. Nilingon ko siya at pinaningkitan ng mga mata, “Hoy! Hindi mo na ako asawa ngayon, Ate mo na ako ATE. Naiintindihan mo? Akong intinding-intindi ko na ako ang panganay sa ating dalawa.” Pagtataray ko sa kaniya. Okay siguro nga buntis talaga ako, ang init ng ulo ko. Ang bilis na uminit ng ulo ko sobra, kaya alam kong buntis nga

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD