Fifty-six

2130 Words

Chapter 56 BEVERLY… “WHERE IS Chase? Akala ko ba dito siya matutulog?” takang tanong ni Benedict nang paglabas niya ng banyo wala na si Chase sa kama. Ngumiti ako, iyong ngiti na agad na nakuha ni Benedict at umiling. Inilipat ko kasi si chase sa kwarto niya nang makatulog na ang anak ko. hindi naman magagalit si Chase, kapag gumising siya bukas na nasa kwarto na niya siya. Tonight I want a time alone with Benedict kasi may gagawin kaming dalawa. “Sige na, maghubad ka na.” sabi niya sa akin, ang bilis namang kausap. Hindi ko man lang nagawa ang prinaktis ko kanina para kumbinsihin siya. pinaghuhubad na niya ako agad. Bigla akong na-excite sa utos niya sa akin, matagal-tagal na rin nang huli naming ginawa ito. Hindi ko na nga maalala kung kailan namin ito ginawa. Kaya siguro sobrang

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD