Eleven

1989 Words

Chapter 11 BEBANG… HINGAL KABAYO na ako, pero ayoko pa rin huminto, kasi hindi rin naman humihinto si Calix. Mahigpit akong napakabit sa may uluhan ng kama, habang walang humpay kung bumayo si Calix sa likuran ko. “Ah! Calix ko, dahan-dahan,” paungol na daing ko. Pero hindi siya nakikinig sa akin at mas lalo niya pang binilisan at diniinan ang pagbayo niya sa akin. Mariin na lang akong napapikit at napakapit nang mabuti. Masakit na ang mga tuhod ko, lalo na ang pempem ko na warak na yata. Hindi na ako tinantanan ni Calix. “Ah! Beverly!” marahas na bulalas ni Calix. Napadaing akong lalo nang hilahin ni Calix ang buhok ko na pasabunot. Naiiyak ako sa sakit pero hindi ko na nagawang umiyak o humikbi man lang nang halikan ako ni Calix. Halos mabali-balik ang leeg ko sa ginagawa niyang p

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD