Twelve

2022 Words

Chapter 12

BEBANG…

KABADO BENTE ako habang naghihintay ng result ng laboratory test ko, natuloy din kasi ang balak ni Madam Soledad na dalhin ako sa ospital. Ihi ko lang naman ang pina-test ni Madam Soledad dahil sa iniisip nila na may UTI nga ako.

Mas lalo akong kinabahan nang umupo na ako sa tapat desk ng doctor na titingin sa akin. Lalo na kapag titingin siya sa akin tapos titingin ulit sa may papel na hawak niya.

“Wala namang problema sa result ni dalaga, normal naman lahat ng result niya. Wala rin siyang UTI, like I said normal naman lahat ng results ng test niya.” ani ng doctor na nakatingin na kay Madam Soledad.

“Kung wala siyang UTI, Doctora. Nakakapagtaka na hindi siya makaihi noong isang linggo, tapos ang taas-taas ng lagnat niya.” sabi naman ni Madam Soledad dahilan para tignan ak

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd