Fifty-four

2708 Words

Chapter 54

BEVERLY…

KINAKABAHAN ako habang naghihintay sa loob ng conference room para sa gaganapin na board meeting. Kinakabahan akong magkikita kami ngayon ni Lalaking walang bayag.

Yes, paninindigan ko nang tawagin siyang lalaking walang bayag. Kasi siya naman talaga ang walang bayag dahil walang paninindigan.

But all my worries came to nothing when another man came and introduced himself as the CEO of this company. Hindi na si Lalaking walang bayag ang CEO ng kumpanyang ito? Napataas na lang ang isang kilay ko nang mapatingin sa akin ang CEO ng kumpanyang ito.

Natatandaan kong siya ang lalaking nagdala ng damit para sa akin noon. Iyong nautusan ni Ano, para ibili ako ng damit matapos niyang punitin. Hinala ko nga noon, kapatid siya ni Lalaking walang bayag. Pero kahit kailangan hindi nam

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd