Seventy-one

1264 Words

Chapter 71

BEVERLY…

I’M ASHAMED and scared, hindi ako makatingin kay Benedict. Hindi naman kasi biro ang ginawa ko sa kaniya. I literally cheat on him, kumbaga iniputan ko siya sa ulo niya. 

And he just calmly stand in front of me and told me to pack my things and my son. Hindi ako nakakibo o ang umangal man lang. Siguro dala ng hiya ko sa kaniya kaya wala akong nagawa nang isama niya ako. 

Even Chase is silently sitting between me and Benedict. May driver siyang kasama, kaya nasa back seat kaming tatlo. 

Panay ang buntong hininga ni Benedict habang nakatanaw siya sa labas ng bintana ng sasakyan. 

We’re heading going to Manila, iyon ang nakikita ko sa daan namin. 

“Mommy,” mahina na tawag sa akin ni Chase. 

I didn’t bother to answer him, kasi nagpakandong siya sa akin at naglalambing na inihili

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd