That Night

That Night

book_age16+
145.2K
FOLLOW
1.1M
READ
one-night stand
pregnant
independent
brave
versatile
sweet
bxg
female lead
office/work place
secrets
like

[COMPLETED] [FILIPINO]

[NEW ADULT/ROMANCE]

[VIP STORY]

Shaznia found out that her long-time boyfriend cheated on her. She went to a bar, drunk herself and suddenly met a stranger. Sa gabing iyon ay isinuko niya ang kanyang pagkakabae sa estrangerong iyon, but unfortunately she got pregnant. Hindi inaasahan ni Shaznia na pagkatapos ng apat na taon, ay muli silang patatagpuin ng tadhana.

The man she had one-night with is now a CEO. Kilalala siya bilang Lunoxx Monteverde. He's cold, heartless, and arrogant. Labag man sa kalooban ni Shaznia ay kinailangan niyang magtrabaho bilang sekretarya ni Lunoxx.

Will she be honest with him? Sasabihin niya ba ang tungkol sa nangyari sa kanila apat na taon na ang nakalipas? Ipapaalam niya ba sa kanyang boss na nagkaroon ng bunga ang nangyari sa kanila noong gabing iyon? Anong pagbabago sa buhay niya ang kailangan niyang paghandaan?

Dreame-Editor's pick

The  Billionaire's Last Heir (Tagalog)

The Billionaire's Last Heir (Tagalog)

eye
223.4K
His Precious Property

His Precious Property

eye
451.8K
Stranger In Bed- SPG

Stranger In Bed- SPG

eye
1.1M
The Billionaire's Marriage Agreement

The Billionaire's Marriage Agreement

eye
183.3K
Lucas Sebastian III - SPG

Lucas Sebastian III - SPG

eye
2.6M
Paupahang Sinapupunan (R18+)

Paupahang Sinapupunan (R18+)

eye
495.3K

New releases

Want to read some new masterpieces but feel at a loss with too many new books out there? The new releases will save your day. If there is a new masterpiece, you will find it here.