04

1063 Words
Chapter 04 3rd Person's POV "Jaxon, anong meron sa inyo ni Teressa?" tanong ni Keehan. Napatigil si Jaxon sa pagtotono ng electric guitar niya. "She's my friend," sagot ni Jaxon. Tinikom ni Keehan ang bibig. Gusto niya itanong kung natural ba na dapat makipag-s*x sa kaibigan. "May kaibigan ba na nagse-s*x?" wala sa sariling bulong ni Keehan. Napatigil si Jaxon at nilingon ang binata na may hawak na notebook. "What do you think? Hindi ba ginagawa natin iyon tuwing gabi dahil nagi-insist ka?" tanong ni Jaxon. Napahawak ng mahigpit si Keehan sa notebook niya at napayuko. "Hey! Nagbibiro lang ako!" Binitawan ni Jaxon ang hawak niyang gitara at niyakap sa leeg ang kaibigan habang natatawa. Napatigil si Jaxon matapos biglang tumayo si Keehan. Tiningnan si Jaxon— napalitan ng pag-aalala ang mukha ni Jaxon matapos makitang umiiyak si Keehan. "You're my bestfriend and i love you Jaxon. You are like my brother to me. Sumisikip ang dibdib ko tuwing naiisip ko na hindi tao tingin mo sa akin. Para bang balewala sa iyo lahat ng pinagsamahan natin mula pagkabata— Jaxon, sobrang sakit sa akin lahat ng nalalaman at nakikita ko ngayon sa iyo. Hindi na kita kilala," ani ni Keehan. Napalitan ng pagkadisgusto ang mukha ni Jaxon matapos marinig iyon. "Keehan." Tumakbo palabas ng music room si Keehan at hindi na nito naisip na nasa studio sila. Napatigil ang binata nang may coat na nagtaklob sa ulo niya hanggang sa mukha. "Anong ginagawa niyo?" tanong ng isang staff matapos makita si Bazile na bigla na kang tinakpan sa ulo si Keehan. Magiging malaking issue iyon kung may makakita kay Keehan na umiiyak. "Pinagtripan siguro ni manager ang mukha ni Keehan. Hindi niyo pwede makita," sagot ni Bazile. Natawa ang ilang staffs na mukhang naniwala naman dahil madalas talaga pagkatuwaan ni Gaizer at nina Miguel ang mukha ng lalaki. Ginagawa nilang babae si Keehan. "Binabayaran ka ba ng company na ito para lang umiikot sa buong studio ng umiiyak?" tanong ni Bazile. Napahikbi si Keehan. "Back off. Bakit ba lagi na lang ikaw nakakakita kapag nagkakaganito ako," ani ni Keehan at umiyak. Nang wala mawala na mga tao sa palapag. Inalis na ni Bazile ang coat. Parang bata na umiyak si Keehan at paulit-ulit na kinuskos ang mata. Napa-pokerface si Bazile. "Ang panget mo umiyak. Minsan talaag hindi ako makapaniwala sa mga napapanood ko sa t.v. May nilalagay ba na maskara sa iyo ang management kapag umiiyak ka?" tanong ni Bazile. Napatigil si Keehan matapos marinig iyon. Humihikbi na tinitingnan ni Keehan si Bazile. "Ikaw! Bakit ba ang sama ng ugali mo sa akin hindi kita—" Napatigil si Keehan matapos yumuko ni Bazile at hinawakan ang pisngi niya hanggang sa ilalim ng mga mata niya. Bumili ang t***k ng puso ni Keehan and he feels warm dahil sa maingat nitong paghaplos sa pisngi niya. Doon napansin ni Keehan na may mole si Bazile sa ibaba ng makapal na kilay nito. Gusto niya itulak si Bazile but in some reason ayaw gumalaw ng katawan niya. "Huwag kang masyadong umiyak. Gusto mo maubusan ng eye lashes?" tanong ni Bazile. Nagtama ang mata nila. Biglang sininok si Keehan. Napatakip ng bibig ang binata. Nagtaka si Bazile at bahagyang natawa. Napatigil si Keehan at napatingin. "Nagulat ka ba. Na-imagine mo na mawalan ng eye lashes?" "Idio—*hic*" "Keehan!" Bumakas ang takot sa mukha ni Keehan matapos siya hablutin ni Jaxon at iharap sa kaniya. Galit ito. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakipaghalikan ka sa lalaking ito in public!" Napatigil si Keehan matapos marinig iyon. Naramdaman na lang ni Keehan na hukigpit ang pagkakahawak ni Jaxon sa braso niya. May tumabig ng kamay ni Jaxon at hinila ang bewang ni Keehan palayo kay Jaxon na agad dumilim ang mukha. "Nakikita mo ba ngayon ang sarili mo Jaxon? Gaano ba kalaki ang takot sa iyo ni Keehan at nawala ang sinok niya 'nong marinig ang boses mo," tanong ni Bazile. Niyukom ni Jaxon ang mga kamao. Hindi makapagsalita si Jaxon dahil kapatid ito ni Grim. "Bazile?" Napalayo si Bazile bahagya kina Keehan matapos marinig ang boses ni Wax. Lumingon ang tatlo. "Ay! Galing ko manghula! Bongga," ani ni Wax at napapalakpak. Nagtataka silang tiningnan ni Miguel. "Umiyak ka ba Keehan? Anong nangyari?" tanong ni Miguel. Napatigil si Wax at lumapit sila sa tatlo. Parang bata na lumapit sa kanila si Keehan at yumakap. "Nag-practice lang kami para sa next movie namin ni Jaxon then binu-bully ako ni Bazile," pagsusumbong ni Keehan. Iyong bully lang ang totoo. Hindi makapaniwala si Bazile na nagsinungaling ito para pagtakpan si Jaxon at inihulog siya. — "Bakit ka nakatingin?" tanong ni Grim na naka-pokerface. Huminto ito sa pagsusulat ng next music nila. Tumayo si Keehan mula sa pagkakaupo sa sofa at parang batang nilapit ang mukha kay Grim— tinulak ng lalaki ang mukha niya at sinasabing lumayo. "Gaizer! Si Keehan nababaliw na. Hina-harass ako!" sumbong ni Grim sa binatang dumaan sa living room na may dalang Tupperware. "Nagpaalam sa akin si Keehan," sagot ni Gaizer na tatawa-tawa. Nilingon siya ni Grim na may hindi makapaniwalang expression. Maya-maya lang napatigil ang lalaki matapos may humila ng hood ni Keehan palayo kay Grim. Paglingon niya nakita niya si Bazile. Nakataas ang kilay nito habang nakatingin kay Keehan. "Nasiraan ka na ba ang ulo?" tanong ni Bazile. Nilapit niya ang mukha kay Bazile na hindi nag-react. Matangkad si Bazile kaya kailangan tumingkayad ni Keehan. Napatigil si Keehan matapos yumuko ni Bazile at nilapit ang mukha nito kay Keehan. "Ano bang tinitingnan mo?" tanong ni Bazile. Napakurap si Keehan at napaatras— napaupo ang lalaki sa coffee table. Sininok siya bigla. Napatakip ng bibig si Keehan. Natawa si Grim na nasa likod ni Keehan. "Mukhang mas nagiging close kayong dalawa ah," komento ni Grim. Napailing na lang si Bazile at umayos ng tayo. "Kukuha lang ako ng tubig," sagot ni Bazile at naglakad palayo. Pumasok ito sa kusina at narinig nila ang boses ni Gaizer. "Ano bang tinitingnan mo kanina?" tanong ni Grim kay Keehan na nakaupo sa coffee table. "Naggo-glow si Bazi*hic*" Hindi makapagsalita si Keehan. Dumating si Bazile at inabutan ng tubig si Keehan. Agad iyon iniinom ng binata. Nalapit ni Keehan mukha niya kay Grim ngunit hindi naman nag-react ng ganoon ang puso niya at hindi naggo-glow si Grim ngunit iba kay Bazile. Pareho lang naman sila ng mukha.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD