1

1858 Words
Princess's "Happy birthday, Princess Lorainne!!!" That's what everyone shouted merrily including my relatives, parents, and my younger brother, Neil Gabriel. I don't have many guests because I don't have friends but...I heard to my close Filipina nanny that now I am 12 years old my parents would let me go to school because I've been homeschooled since when I was a little. That's the reason why I am so happy and very energetic today. "Thank you! Thank you!" I replied cheerfully to them. "Go and blow your candle, my daughter," Mom told to my left side. And I closed my eyes to make a wish that Mom and Dad would let me go to the Philippines to study because I heard my Nanny that there are so many wonderful things to her homeland and she also showed me the amazing places there so, I chose to go there and continue my study. Then, I blew the candle that everybody clapped their hands and we started to eat. "Mommy, Daddy, I heard that you'll send me to school this year. I want to study in the Philippines, Mommy, Daddy. Please...please..." I pleaded beautifully. And Mom and Dad just chuckled at my look. "Sure, my Princess. Anything for you. Since your Mom loves that country too, I'll let you study there," Dad answered. From that, I screamed and hugged them both very tightly because they are the best parents I could ever have. Here I come, Philippines! Third Person's After a month ay lumipad na papuntang Pilipinas ang dalaga kasama ang kanyang mga magulang at maliit na kapatid at ang kanilang Nanny. Pagkarating sa bahay na tutuluyan nila ay nag-ayos sila ng mga gamit at dahil isang Hari at Reyna ang mga magulang ni Princess Lorainne ay kailangan nilang umalis kaagad at bumalik sa Dubai dahil sa katungkulan nila kaya naman todo ang bilin ng mga ito kay Nanny Deli. "Deli, I want you to keep an eye on our daughter, okay? If anything happens call us right away. I am going to trust our daughter to you because we can't stay here long enough. I know how very responsible you are, Nanny Deli. You've been babysitting my children for ten years now so, I know I can fully trust you. Don't disappoint me. Did you get me? You have our numbers, right? We will keep our phone beside us so, if you have any concerns or whatever happens you can contact us any time. Okay? We clear on that?" Kristine strictly demanded. "Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. I understand, Ma'am," patungo-tungo na sagot ni Nanny Deli. "Honey, our daughter is gonna be fine," Noha calmly told as he found his wife overreacting. "Okay." Kristine then stood and she sighed calming herself down. Then, she looked at her daughter who is busy talking with her younger brother. "I will miss her," mahinang sambit niya pero kailangan niyang umalis kaya naman magtitiis na lang siya. Di kalauna ay naiwan na si Princess Lorainne sa poder ng kanyang Nanny Deli sa isang malaking bahay na tanging silang dalawa lang ang tao bukod sa mga gwardiya na nasa paligid na utos ng kanyang amang Hari para sa seguridad ng kanyang unika hija. Afterward, Princess Lorainne is preparing for her school cheerfully at dahil nga it will be her first time to go to school and meet new friends nang may kumatok sa pintuan niya. "Princess Lorainne?" sigaw ni Nanny Deli mula sa pinto. "Come in, Nanny Deli!" Princess Lorainne answered shouting back. At bumukas ang pinto, at pumasok si Nanny Deli na may dalang tray of food. "What's that, Nanny?" Princess Lorainne asked curiously. Inilapag naman ni Nanny Deli ang tray sa kama at saka tumingin sa dalaga na nakangiti at sinabi, "Your favorite dinner, Princess Lorainne." "Wow! You're the best talaga, Nanny Deli!" sigaw ng dalaga na punong-puno ng energy na nagawang magsalita ng Filipino language. Natawa naman si Deli sa tinuran ng amo. "You're good at speaking Tagalog na talaga, Princess Lorainne." "Really, Nanny Deli? Am I not sound bad or odd?” nakangiting tanong ng dalaga habang kumakain na. "Yes, my Princess. And afterward, you will talk straight in Tagalog na. I cannot wait to hear you talk if that happens," maligayang ani ni Nanny Deli na tuwang-tuwa para sa amo. "I hope so, Nanny Deli. I want to learn your language because I think it's cool," sagot ng dalaga at uminom ng basong may laman na gatas. "Oh, yes it is! At sa wakas hindi ko na need mag-English at hindi ko na talaga kaya, susme," sagot ni Nanny Deli at ibinulong ang mga sumunod na sinabi dahil hirap na hirap na rin kasi siya magsalita ng ingles. Nagsasalita lang naman siya ng ingles kapag kaharap niya ang mga amo niya at wala siyang paki kung baliko man o hindi tugma ang mga words niya. Ang mahalaga sa kaniya ay sa simpleng words niya ay nagkakaintindihan sila ng maayos. "What did you say, Nanny Deli?" pagtatakang tanong ng dalaga nang marinig niya siya magsalita ng Filipino language. "Nothing. Nothing," mabilis na sumagot si Nanny Deli na may pag-iling ng ulo. "Go and finish your dinner na, Princess Lorainne and tomorrow is your first day of school. Have a good night sleep so, you will look good to the eyes of many students," masaya at excited na tinuran niya sa dalaga. "Okay." At binilisan na nga ng dalaga na kumain. Maya-maya pa ay natapos na ang dalaga kaya naman kinuha na ni Nanny Deli ang tray at tumayo na sa kama habang ang dalaga ay sumandal at pinagpatuloy ang kanyang pagbabasa ng Filipino language book para mabilis niyang matutunan ang lengwahe sa bansa kung nasaan man siya ngayon. Lumabas naman na si Nanny Deli ng silid at hinayaan na ang dalaga para makapag-concentrate siya. Kinabukasan ay bumaba ng hagdan ang dalaga na nakasuot na ng uniporme at umupo sa hapagkainan habang si Nanny Deli ay nilagyan ng tubig ang kanyang baso sa gilid. "You look beautiful, Princess Lorainne. I'm sure many Filipino students will have a crush on you. You're so beautiful like your father and mother," saad ni Nanny Deli na puring-puri ang dalaga dahil sa angking kagandahan nito kahit sa murang edad. "Salamat, Nanny Deli," malambing naman na sagot ng dalaga at naupo na sa hapagkainan. "Go and eat your breakfast already, Princess Lorainne and you might get late," mabilis na sabi ni Nanny Deli. "Why don't you join me, Nanny Deli?" tanong ng dalaga na nag-umpisa ng kumain. "No, I'm good. I'm good, Princess Lorainne," mabilis na tanggi ni Nanny Deli dahil sa totoo lang ay kumain na siya. "I insist, Nanny Deli. Come and join me po. Mommy and Daddy are not here so, it's okay if you join me. It's sad to eat alone, you know." At sumimangot ang dalaga nang maalala niya ang kanyang pamilya. "Don't be sad, Princess Lorainne. Fine, fine. I'll join you. Let's have breakfast together even I ate already. Just don't be sad, okay?" Mabilis naman na umupo si Nanny Deli sa harap ng dalaga at kumain na rin para hindi niya makita na malungkot ang alaga niya. Princess Lorainne then smiled just staring at her Nanny Deli because she already been treated as a family since the day she came and because she's always been good to her for the past ten years. Thereafter, on the day of the first day of school, a long white limousine car arrived in front of the gate at dahil doon ay maraming estudyante ang tumigil para lang pagmasdan ang magarang sasakyan at para malaman kung sinuman ang nasa loob nito ay panigurado mayaman. Samantala sa hallway ng third floor ay may isang dalaga na may lahi ang pasilip-silip sa pinto para lang pagmasdan ang lalaking gusto nito na nakahiga sa ibabaw ng desk na naging dahilan ng malaking pag-ngiti sa tuwing nasisilayan niya siya. Bago pa man pumasok ang dalaga ay nag-ayos na ito ng buhok at inunat ang suot niyang uniporme to look presentable and pretty na sa kanyang kaliwang dibdib ay nakasulat na ang kanyang pangalan na Rachel Khan at saka lang siya tumuloy sa loob at umupo sa kanyang upuan katabi ang lalaking kanyang sinusulyapan kanina pa. Makita at makatabi lamang ang lalaking kinahuhumalingan niya dahil sa aking kagwapuhan ay sapat na para sa kaniya. Ganunpaman, sumilip din si Princess Lorainne sa isang silid na dahilan nang pagkatahimik ng lahat pagkakita nila sa dalaga na sobrang ganda, maputi at mukhang mabait ganun din ang babae na sumilip kanina na may pangalan na Rachel. "Excuse me, is this the 12th Grade, section 1?" magalang na tanong ni Princess Lorainne sa isang lalaki sa tabi ng pinto. "Yes," maikling sagot ng lalaki na napatungo na lamang habang pinagmamasdan ang dalaga. Naakit siya kaagad sa kaniya dahil sa angking kagandahan nito. Then, an old man entered the classroom na may nakalagay sa kaniyang damit na name na ang nakasulat ay Earl Sanjo nang napatigil ito ng makita si Princess Lorainne at nagtitigan sila habang ang buong klase ay biglang nagsiayos ng kanilang mga upo. At dahil nalaman nila na dumating na ang kanilang teacher. Ibinaba naman ng matandang lalaki ang kanyang salamin at sinipat ang dalaga mula ulo hanggang paa at saka itinuon ang tingin ulit sa mukha nito. "Are you Princess Lorainne?" the old man huskily asked. Dahil sa lakas na boses ng matanda ay nagising ang lalaki na kanina pa natutulog sa gilid at umupo ng maayos na kita ang kanyang pangalan sa may kaliwang dibdib na may nakasulat na Richard Danverson. "Sino 'yun? Bagong salta?" tanong ni Richard in a deep voice at kinusot ang mga mata niya to see clearly. "I don't know. Ngayon ko lang din siya nakita, Chard," sagot ni Rachel sa tabi that she glanced at him but then, looked back to the beautiful and gorgeous girl that she has ever seen around the campus. Hindi niya maitatanggi na sobrang ganda nga ng bagong salta na babae sa kanila kaya kahit siya ay hindi niya mapigilan na hindi tumitig. Tumingin naman sa buong klase ang matandang lalaki at sinabi ng malakas, "Everyone, I want you all to meet Princess Lorainne. She's the only and eldest daughter of the King and Queen of Dubai. Welcome her and please, be nice to her." At naglakad na siya papunta sa desk niya na nasa harap at gitna ng buong klase. However, kahit nahihiya ay tumayo si Princess Lorainne sa harap ng buong klase at ngumiti. "Hello, everybody. Ang pangalan ko ay Lorainne Gale Jang Rashid-Al but pwede niyo ako na tawaging Gale na lang. No need to be so formal. Nandito ako para mag-aral and because I love the Philippines. Nice to meet you all po," maligayang bati niya sa lahat at iniyuko ang ulo para magbigay galang sa buong klase. "I like her," bulong na sambit naman ni Richard sa gilid. Na naging dahilan ng pagkalingon ni Rachel at him na nanlalaki ang mga mata niya at dahil sa narinig niya mula sa lalaking gusto niya na hindi niya nagustuhan. Ano kaya mangyayari kay Princess Lorainne after? Itutuloy...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD