Chapter 2 Ang Hamon

1212 Words
Ang babaeng katalik ng boyfriend ko, este ex na pala, ay walang iba kundi si Marie na katrabaho ko. Kahit kailan, wala pa akong pinakilalang boyfriend sa mga katrabaho ko. Walang sinuman na lalaki ang humahatid o sumusundo sa akin sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. At sa dinami-dami pa ng babae, si Marie na tahimik at mahinhin pa ang nakatalik ni Brent. "At bakit hindi?" matapang na sabi ni Marie na nakasuot na ng bathrobe. "Ako lang naman ang legit na girlfriend. At ikaw, pangkama ka lang," dagdag pa niya. Naguluhan ako bigla. Ano'ng ibig sabihin niyang legit na girlfriend? Ano pala ako, fake na girlfriend? May gano'n ba? "High school pa lang kami ni Brent, kami na," sabi niya nang nakataas noo habang nakahalukipkip. Unti-unting lumiwinag sa akin ang lahat. May nakuwento si Brent sa akin noon na may virgin siyang ex-girlfriend at hiniwalayan na raw niya kasi puro sakit lang sa puson ang inabot niya. 'Yon pala girlfriend niya pa rin 'yon at pinagsabay pa kami. "Babe, halika nga rito," tawag ni Marie kay Brent na tila natingga na sa kuwarto niya. Lumabas ng kuwarto si Brent ng nakasuot ng maluwag na sando at boxer shorts. Hindi ako nito magawang tingnan sa mata. "Sabihin mo nga sa babaeng 'to kung bakit mo siya pinatulan," sabi ni Marie habang nakakapit sa braso ni Brent na parang linta. "But babe..." protesta ni Brent sa halos pabulong na boses. Pinandilatan siya ni Marie at napabuntong-hininga na lang si Brent. "For experience," pag-amin ni Brent habang nakatingin sa sahig. Naunawaan ko na ang lahat. Ngayong nakuha na ni Brent ang karanasan sa pakikipagtalik mula sa akin at nakuha na rin niya ang virginity ni Marie, patunay ang mantsa ng dugo sa kama niya, wala na siyang puwang pa sa buhay niya. Siyempre si Marie na ang magpapainit ng mga gabi niya o baka araw pa nga. Ngumisi si Marie na parang nang-uuyam. "Kita mo na. Kaya 'wag kang mag-ilusyon na maaagaw mo sa akin--'." "Sa'yong-sa'yo na siya," pagpuputol ko sa sasabihin niya dahil malinaw sa akin ang mensaheng gusto niyang ipabatid. "Nang buong-buo," dagdag ko pa at tinalikuran na sila. Hindi ako 'yong tipo ng babae na makikipagsabunutan para lang sa isang lalaki. Aba, niloko na nga ako, tapos ibo-boost ko pa ang ego niya dahil pinag-aawayan siya ng dalawang babae. At saka marami namang ibang lalaki diyan sa tabi-tabi na kaya kong makuha sa isang tingin ko lang. Sila pa mismo ang lalapit sa akin na parang nauulol na aso. "Akala mo kung sino, eh kabit ka lang naman," sabi ni Marie sa mapang-uyam na tono. Napahinto ako, ang mga paa kong atat nang umalis kanina ay tila napako sa kinatatayuan ko. Nag-init ang mga palad ko na para bang gusto kong ipadapo 'yon sa pisngi ni Marie. Pero kinontrol ko ang galit ko at nagkuyom ng mga palad ko. Hindi ko kailanman ibibigay sa kaniya ang kasiyahang makita ako na nagpupuyos sa galit dahil sa mga masasakit niyang salita, pero hindi ibig sabihin no'n, hahayaan ko na lang siyang insultuhin ako. Humarap ako ulit sa kanila at tumingin kay Brent. Sa halip na umiwas ng tingin sa akin, sinalubong na niya ang titig ko. Nababasa ko sa mga mata nito ang paghingi niya ng patawad. Kung para sa pagloko niya sa akin o para sa panlalait ni Marie, 'yon ang hindi ko tiyak. "Asawa mo na ba siya?" tanong ko kay Brent na napakamot na lang at parang gusto ng umalis. Siya itong namangka ng dalawang ilog dahil hindi makuntento sa isa, tapos ngayon para itong tanga na hindi alam kung pa'no aayusin 'tong gulong siya ang may gawa. "Pareho lang din 'yon," sagot ni Marie. "For your information, Ms. Mijares, ang kabit hindi pinapakilala sa pamilya at mga kaibigan. Hindi dini-date ng lantaran o pino-post sa social media. Pero ginawa lahat ng 'yon ni Brent sa akin. Eh, ikaw ba?" tanong ko sa kaniya Natatandaan ko pa rin ang buong kuwento ni Brent na isa pa sa dahilan kung bakit siya nakipag-break sa virgin niya raw na ex-girlfriend ay ayaw ng mga magulang nito sa kaniya dahil sa mahirap ito. Mayaman at maimpluwensiya ang pamilya ni Brent kaya ang gusto nila para sa kaniya ay hindi 'yong basta-basta lang. Walang trabaho si Brent at nakadepende sa mga magulang nito, kaya hindi niya makakayang harap-harapan na suwayin ang mga magulang nito at pinanatiling lihim ang kanilang relasyon. Nang makita ko ang sakit na bumalatay sa mukha ni Marie, napatunayan ko na hanggang ngayon ay lihim pa rin ang relasyon nila. Kung tutuusin, siya nga itong parang kabit na tinatago samantalang ako ay proud na panapangalandakan na girlfriend. Hindi man ako mayaman, pero nang malaman ng pamilya ni Brent na related ako sa mga Villaruez na may-ari ng pinakamalaking tubuhan sa buong pilipinas, naging sapat na 'yon para makuha ko ang approval nila bilang girlfriend ni Brent. "Ano naman ngayon? Parausan ka lang din naman ng mga lalaki. Pinapatulan ka lang nila para maikama ka at 'pag pinagsawaan na, itatapon na lang na parang madumi at nakakadiring busura," sabi niya sa mataas na boses na nagsilabasan na ang mga ugat sa leeg nito. Tinangkang hawakan ni Brent sa braso si Marie para pakalmahin pero tinabig nito lang ang mga kamay niya. Namumula na ang mukha ni Marie at parang may usok ng lumalabas sa mga ilong nito. Tinawanan ko lamang siya. "Ang basurang babae na 'to ang nakauna lang naman sa pagkatagal-tagal mo ng boyfriend at kung pa'no ka niya pinaligaya at dinala sa langit, lahat ng 'yon natutunan niya sa akin." Agresibong lumapit sa akin si Marie. "At proud ka pa talaga sa ginagawa mong pagpup*ta," sigaw niya habang dinuduro ako. Pumagitna na si Brent sa aming dalawa para paatrasin si Marie, pero imbes na kumalma ito ay parang mas lalo pang nagalit. "Ano ba, umalis ka riyan," asik niya kay Brent, sabay tulak nito sa kaniya. Napaatras nang kaunti si Brent. " At ako pa talaga ang inaawat mo. Parang kinakampihan mo pa 'yang babae mo." Napailing na lang si Brent. "Whatever," sabi niya at dumiretsong umakyat papuntang kuwarto niya. Akala ko susundan niya si Brent, pero nanatili siyang nakatayo sa harapan ko at matalim na nakatitig sa akin. "Makinig ka. Kung inaakala mo na mapaghihiwalay mo kami, 'wag kang ilusyunada. Walang lalaking iiwan ang virgin na tulad ko at piliin ang isang pokp*k na kagaya mo." Maaaring hindi nga ako piliin ni Brent pero hindi dahil nakuha siyang virgin nito, kundi dahil sa matagal na nilang pagsasama. Pero siyempre, hindi ko 'yon aaminin ng lantaran sa kaniya. "Sabi mo eh," turan ko nang nakakibit ang balikat. "Ito ang tatandaan mong malanding babae ka. Walang sinuman na lalaki ang magseseryoso sa'yo at mamahalin ka dahil ang mga kabit hanggang panandalian lang na kaligayahan at pagkatapos iiwan din sa huli," sabi ni Marie habang nanggagalaiti. Pilit akong ngumiti at pinagsabihan ang sarili ko na 'wag sungalngalin ang bastos na bunganga ni Marie. "Hinahamon mo ba ako?" tanong ko sa kaniya na sininghalan lang ako. "Ito lang din ang masasabi ko sa'yo, Ms. Mijares. Pagkatapos ng anim na buwan, magiging engaged ako sa lalaking magiging baliw ng pagmamahal sa akin," deklara ko nang buong kumpiyansa at umalis na sa buwisit na condo ni Brent.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD