CHAPTER 2

1551 Words
NAPATIGIL si Davin nang makitang may tumigil na kotse sa tapat ng gate nila Felix. Bumaba roon ang isang lalaki at umikot ito patungo sa shotgun seat at binuksan ito. Mas lalo siyang natigilan nang makita si Lexi ang bumaba sa kotse. Kahit ilang taon na ang lumipas, malamang makikilala niya pa rin ito. "That's Lincoln." Sabi ni Felix na hindi niya namalayang nasa likuran niya pala. "I'm not interested." Sabi ni Davin. Binuksan ng guard ang gate para makapasok si Lexi. "I don't really like him." Sabi ni Felix habang nakatingin kay Lincoln. "I don't trust his face." Hindi napigilan ni Davin ang sarili na matawa saka napailing. "Kung ayaw mo sa kaniya, bakit mo siya pinayagang ligawan si Lexi?" "E gusto rin siya ni Lexi. Anong magagawa ko?" Sabi naman ni Felix. Tinapik niya ang balikat ng kaibigan. "So, I advise you to make a move." Kumunot ang nuo ni Davin. "Make a move? For what?" Nagtataka niyang tanong. Umiling si Felix. "Come here. Ipapakilala kita kay Lexi. Sigurado kasing nakalimutan ka na niya. Matagal na rin naman kasi noong huli kang pumunta rito. Two or three years ago." Aniya. Nang hindi gumalaw si Davin dahil nakatingin lang siya kay Lexi at Lincoln na nag-uusap sa labas, hinila ni Felix ang kaibigan. "Come on. Walang mangyayari kung tatayo ka lang diyan." Wala ng nagawa si Davin kundi magpahila na lang sa kaibigan. Lumabas sila ng gate at naglakad palapit kay Lexi at Lincoln. Tumikhim si Felix. Mabilis naman na tumingin si Lexi at Lincoln sa tumikhim. "Kuya." Bati ni Lexi sa asawa ng kapatid. Tinignan ni Felix ang suot na relo. "Lincoln, it's already six in the evening. Didn't I tell you bring back my sister before five?" Seryoso niyang saad. "Sorry, Kuya. Hindi na mauulit. Traffic kasi sa daan kasi may aksidente." Sagot ni Lincoln na mukhang natatakot na. Mahinang siniko ni Davin ang kaibigan. "Easy. Natatakot na sa 'yo 'yong bata." Aniya. Tumingin naman si Felix kay Lincoln. "Okay. Pwede ka ng umalis o gusto mo bang dito na mag-dinner?" "Salamat na lang po, Kuya, pero inaasahan rin po kasi ako sa bahay namin." Sagot ni Lincoln. "Okay. Pwede ka ng umalis." Seryoso pa ring sambit ni Felix. Namulsa siya sa suot na pantalon. Davin crossed his arms over his chest. "Lincoln," tawag ni Felix sa kasintahan ni Lexi bago pa man ito makapasok sa kotse. "Kuya?" "Next time... don't be late bringing Lexi home. I'm telling you, I am very strict when it comes to time." Sabi ni Felix. "Yes, Kuya. Next time. Hindi na po mauulit." Tugon ni Lincoln. Tipid na ngumiti si Felix. "Sige na." Bahagya lang na yumukod si Lincoln bago ito pumasok sa kotse nito. Pinaandar nito ang kotse at pinaharurot palayo. Napailing naman si Felix. "Kuya talaga. Bakit palagi mong tinatakot si Lincoln? Wala namang masamang ginagawa 'yong tao e." Sabi ni Lexi. Felix tsked. "Nagiging totoo lang ako sa kaniya, Lexi. At para rin makilala mo ang tunay niyang ugali." Ngumiti si Lexi kapagkuwan napatingin siya sa lalaking kasama ng kuya Felix niya kaninang lumabas ng gate. "Kuya, sino siya?" Tanong ni Lexi kay Felix at tumingin sa katabi nitong lalaki. Pamilyar ito pero hindi naman niya maalala kung saan niya ito nakita. Mahinang pinitik ni Felix ang nuo ni Lexi. "Nagka-boyfriend ka lang nakalimutan mo na si Davin." "Davin? Your friend, Kuya?" Tumango si Felix. "Hi, Kuya." Bati ni Lexi sa kaibigan ng Kuya Felix niya. "Nice to meet you again. Pasensiya na po hindi kita nakilala. Hindi na kasi kita maalala e. It's been so many years." Ani Lexi. Tumango lang naman ito. "It's okay." Oh. Mukhang suplado at seryoso. Sabi ni Lexi saka tumingin kay Felix. "Kuya, si Ate?" Tanong ni Lexi. "Nasa kusina. Kanina ka pa hinihintay ng kambal." Sabi ni Felix. "Sige, Kuya. Papasok na ako." Paalam ni Lexi saka patakbong pumasok sa loob ng compound. Felix shook his head. "Sana lang hindi 'to malaman ng ama niya." He sighed. Kumunot ang nuo ni Davin. "What do you mean?" "His father didn't know that she had a boyfriend." Sabi ni Felix. Natawa naman si Davin saka tinapik ang balikat ng kaibigan. "Good luck." Pumasok na silang dalawa sa loob ng compound. "Anyway, are you really going to stay here for good?" Tumango si Davin. "Bakit? Hindi ka naniniwala?" He has still a thick accent. "You're going to find a job here." Sabi ni Felix. "Malamang." Sagot ni Davin. "My family doesn't have any business here." Davin's phone suddenly vibrated. Tinignan niya ang cellphone. Napabuga na lang siya ng hangin ng makitang ang ina niya ang tumatawag. Napailing siya saka sinagot ang tawag ng ina. "My mom." Aniya kay Felix. Tumango lang naman ang kaibigan saka pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan naman si Davin sa labas upang kausapin ang ina. "Mom?" "Where are you?" Tanong ng ina. "Philippines." Sagot ni Davin. "What?! You didn't tell me." Seryosong sabi ng ina. "Davin, come back now." Davin sighed. "Why do you want me to come back, Mom?" Tanong niya. "Davin, are you going to put in shame our family? I had an arrange marriage for you." Naipikit ni Davin ang mata saka napabuga ng hangin. "Mom, stop it, okay?" Aniya. "Mom, I'm not a kid anymore. I'm already old enough to decide for myself. I won't go back." "Fine. If you don't want to go back, then fine. From now on you are not my son anymore. You won't get any single cent from me." At pinatay ng ina ang tawag. Napabuntong hininga si Davin saka napailing. "I'm sorry, Mom. I'm an unfilial son." Aniya saka ibinulsa ang cellphone. Hindi muna pumasok si Davin sa loob ng mansyon. Nagtungo siya sa hardin na nasa gilid ng mansyon at umupo sa may pavilion. Napaisip siya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Would he go to Indonesia, Thailand, Japan or Dubai? But he has someone to take care of his own business to every country where his business is. When he got his job as an FBI and got promoted to a higher position, he invested into an investment company. His money grew and he gradually built his business to different countries without his parents' knowing. He wanted to achieve something on his own and he achieved it. Pinagkakatiwalaan naman niya ang mga taong nagma-manage ng kumpanya niya. Nasubukan na niya ang mga ito kaya wala siyang dapat ipag-alala. Davin sighed. "Eherm..." Mabilis na napatingin si Davin nang may tumikhim. He smiled when he saw Lexi. Kasama nito ang kambal ni Felix at Relle. "Uncle Davin." Sabi ni Finnegan at kaagad na nagtungo sa kaniya. "Pasensiya ka na, Kuya. Hinahanap ka kasi ni Finnegan e." Sabi ni Lexi. "It's okay." Tugon ni Davin. Binuhat ni Lexi si Finnley at pumasok ito sa loob ng pavilion. Umupo siya sa tapat ni Davin. Pasimpleng pinagmasdan ni Lexi si Davin na nakikipaglaro kay Finnegan. Gwapo ito. Kaya lang medyo may pagkseryoso. Ganun kasi ang napansin niya kanina nang nasa labas sila ng gate. "Lexi, I might melt." Sabi ni Davin. Mabilis naman na nag-iwas ng tingin si Lexi. "Sorry." Napangiti si Davin saka tumingin kay Finnegan. "Buddy, don't bit my thumb." Aniya saka inilayo sa bata ang kamay. Masakit ang kagat nito e. Hindi naman napigilan ni Lexi ang pagtawa. Hindi nag-uusap si Lexi at Davin. Pareho kasi silang walang maisip na sabihin sa isa't-isa. Tanging ang pagtawa lang ng mga hawak nilang bata ang naririnig sa may pavilion. "Kuya, bakit ka nga pala nagpunta rito sa Pilipinas?" Tanong ni Lexi. At last nagsalita na siya. For you. "Vacation?" Patanong na sagot ni Davin saka nagkibit ng balikat. "Bakit parang hindi kayo sigurado?" Nagtatakang sabi ni Lexi. Ngumiti si Davin. "May binalikan kasi ako rito pero hindi ko naman alam na may boyfriend na pala siya. So, I was disappointed. So, vacation na lang siguro." Aniya. Napangiti naman si Lexi dahil sa narinig na accent ng pananalita ni Davin. It's cute. "You're in love with someone. A woman?" Davin looked at Lexi in disbelief. "Of course, it's a woman." Natawa si Lexi. "Sorry, Kuya. Malay ko naman kasi." Napailing si Davin. "I like her but she's in love with someone else." He sighed and looked at Lexi. "But I'm planning to pursue her until I win her heart." "But what if she won't love you back?" Tanong ni Lexi. "Then," Davin sighed, "I think it's destiny. Maybe we are not meant for each other." Lexi sense that Davin is serious. Napangiti siya. Iilan na lang ang mga lalaking nagmamahal ngayon ng tunay. Swerte ang babaeng mahal nito. "E, Kuya, pwede bang malaman kung sino ang babaeng mahal mo? Promise," itinaas ni Lexi ang kanang kamay, "hindi ko sasabihin sa iba." Napangiti si David. "Do you really want to know?" Tanong niya. Tumango si Lexi. "Her name is Ann." Aniya. Yvette Lexi Ann Henderson. Davin said in his mind. "Ann? Sino naman siya, Kuya? Maybe I can help you." Sabi ni Lexi. Umiling si Davin saka binuhat si Finnegan na inaantok na. "No need. Ako na lang bahala sa kaniya. Maybe I can win heart by my own." Napatango si Lexi. "Ikaw ang bahala, Kuya." Binuhat niya si Finnley. Tumayo siya. Umalis sila ng pavilion saka naglakad papasok sa loob ng mansyon.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD