Chapter 1

56 Words
Napkút Kiadó Kft. 1027 Budapest, Fazekas u. 10–14. Telefon: (1) 787-5889 Mobil: (70) 617-8231 E-mail: napkut@gmail.com Honlap: www.napkut.hu Szerkesztő: Tóth Ramóna Mirtill Szöveggondozó: Bellus Ibolya Tördelőszerkesztő: Szondi Bence A borító Bánki Tamás Fény metamorfózis 3. című festményének felhasználásával készült (©) © Bánki Zsolt, 2022 © Napkút Kiadó, 2022 ISBN 978 615 6409 43 0
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD