Chapter 2

2644 Words
KAHIT anong kurot ni Angelica sa kaniyang pisngi ay hindi nagbabago ang senaryo sa paligid niya. She still saw the guy she met in Sicily and had s*x with. And this guy was her future husband! It was the worst nightmare she had ever had! Pakiramdam niya’y inaapuyan ang buong katawan niya. Hindi siya mapakali sa kaniyang upuan lalo nang makaupo na sa hanay ng bisita ang lalaki. "Please meet my son, Wallace, Angel," pakilala ni Mrs. Mancini sa anak nito. "And son, she's Angelica, your wife to be," anito sa anak. Tumayo naman si Wallace at kinamayan si Angelica. She casually approached him despite his silly smiles. Banayad nitong pinisil ang kamay niya bago pinakawalan. Umupo rin itong muli. “Let’s eat before we proceed to the agreement,” her mother said. Biglang tumahimik nang magsikain na ang lahat. Samantalang si Angelica ay hindi na maibalik ang focus sa pagkain. Mayamaya ang sipat niya kay Wallace na obvious ding nawindang nang makita siya. Katabi nito sa upuan ang ina. She can’t deny that Wallace was the most handsome guy she had ever met. Walang panama rito ang kaguwapuhan ni Adamson. Sobrang guwapo nito para ipares sa kaniya na may simpleng beauty. Hindi niya masyadong natutukan ang hitsura nito noon sa bar sa Sicily dahil sa kalasingan. Wallace’s lips formed perfectly, a bit thin, naturally red and kissable. His pointed thin nose and average eyes with light brown eyeballs look attractive. Mahahaba ang pilik nito, makapal, bagay sa makakapal nitong kilay. He also has a manly face shape, with a cute cleft chin and dimples visible when he eats. He’s an image of perfection when it comes to physical appearance. Plus, he has a perfect body and looks neat in his black suit. Kumislot siya nang ngitian siya nito, a naughty smile. Malamang ay may ideya na ito tungkol sa kanya. She lowered her gaze to her food when the elders talked. Nakikinig lang siya habang pinag-uusapan ang tungkol sa negosyo. Ang parents niya ay nakapag-invest ng maraming branches ng beach at hotel sa bansa. Mayroon din silang private airport para sa renting ng sasakyang pamhimpapawid. Retired air force pilot ang daddy niya at former politician kaya ang bilis nitong nakakuha ng permiso sa gobyerno upang magtayo ng sariling paliparan at gawing negosyo. Active pa rin naman ang tourism academy nila at training center para sa mga aspiring pilots. Nagbukas na rin sila ng travel agency. Kaso simula noong nagkasakit ang daddy niya, may ilang branches ng resort ang naibenta. Hirap na rin ang mga itong mag-monitor kaya kailangan ng mapagkakatiwalaang mamahala. She felt guilty when her dad opens up about his agony regarding their businesses. And he asked for help from his business partner instead of her. Kahit anong pilit kasi niya ay wala siyang interes sa business. Tumutulong siya sa pag-asikaso ng papers pero ang tutukan ito ay hindi niya kaya. She loves her job; it’s her life. The agreement was close since both parties agreed. It’s Angelica’s only way to forget Adamson and to show that she’s not affected anymore. Makalilimot din siya once bumalik ang gana niya sa trabaho. Pagkatapos ng hapunan ay tumambay si Angelica sa island counter at nagbukas ng red wine. Nag-uusap pa ang matatanda sa dining. “It’s the worst coincident I’ve ever encountered,” a baritone voice said. Pumiksi siya at pumihit sa kaniyang likuran. Nakatayo roon si Wallace, nakapamulsa at pilyo ang ngiti. Mukhang tama ang impression niya noon sa bar na may kayabangan ito at pilyo. “Me, too. I thought I was in my nightmare,” she said, amused. The guy grinned, lifted his right eyebrow. “Ikaw lang ang babaeng nagsabi na bangungot ang maka-one-night stand ako,” anito, bumungisngis. “Oh, talaga? Well, I’m not the cheap woman you are talking about.” Pinagtaasan din niya ito ng kilay. “Wait a minute. Why you’re so mean to me? Hindi ka ba nasarapan sa ginawa ko?” Animo tumaas ang presyon niya sa sinabi nito. “Excuse me? I was drunk that night and didn’t even feel what you did to me. You abused my weakness!” Tumawa nang pagak si Wallace. “That’s impossible. Firstly, you kissed me first, and I had tempted.” “No, you’re not drunk; you just took advantage of my situation!” “Oh, come on! You kissed me roughly, and you showed me your boobs. Marupok ako sa ganoon, Angel. I had lost my control, and I won’t be sorry for that.” Nilapitan niya ito nang tuluyan siyang mainis. Talaga palang mayabang ito at feeling entitled. “I won’t marry a man like you. Sa bar pa lang noon ay pinakita mo na sa akin na wala kang kuwentang lalaki!” gigil niyang sabi rito. “Hey! That’s too much. Ikaw na nga ang tinulungan, nagsusungit ka pa!” Naiinis siya nang maalala na pagkatapos nilang magtalik ni Wallace ay nakita niya itong may kahalikang ibang babae. “You’re a womanizer! Hindi ko pinangarap magpakasal sa malanding kagaya mo! I will talk to your parents.” Iiwan sana niya ito ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Nakaladkad siya nito papasok ng storage room. Maliwanag naman doon dahil bukas ang ilaw. Isinara pa nito ang pinto at isinandal siya sa pader. Humugot siya ng lakas at itinulak ito sa dibdib. “Don’t dare touch me or I’ll kick your eggs!” banta niya. Sandaling natigilan si Wallace. Mamaya ay humagalpak ito ng tawa. “You’re savage. Tadyakan mo na ako sa mukha huwag lang sa eggs ko. It’s my weapon,” simpatikong sabi nito. Lalong uminit ang ulo niya rito. Inambahan niya ito ng suntok pero mabilis nitong iniharang ang mga kamay. “Please calm down, honey,” paglalambing nito. “Don’t call me honey, as*hole!” singhal niya. “Okay. Take it easy.” Ibinaba naman niya ang kaniyang kamao at pilit pinakakalma ang sistema. “I can’t marry you. I’ll die first!” pilit niya. “Ah-ah, don’t ever break the agreement.” “That agreement was a piece of sh*t!” Tumaas na naman ang presyon niya. “Puwede ba kumalma ka? Para kang magmi-menopause niyan eh. Wala pa nga tayong anak.” Inasar pa nga siya. Tuluyang sumabog ang inis niya at hindi napigil ang sariling sampalin sa pisngi ang binata. “Ouch! F*ck!” daing nito, nasapo ang nasaktang pisngi. Dinuro naman niya ito sa mukha. “Isinusumpa ko’ng nakilala kita. Lalo mong ginulo ang buhay ko!” nanggagalaiting sabi niya. Tinalikuran niya ito ngunit muli siyang pinigil. “W-Wait, Angel!” Iniwaksi niya ang kamay nito at dinuro sa mukha. “Don’t call me in my short name, Lucifer! Only good people can call me that!” asik niya. Naalala niya iyon, noong sinabi ni Wallace na ito si Lucifer. “Uh, you had a good memory, ah? I like this coincidence now. The devil meets an Angel. How’s that?” Lalo siyang napikon dito. Kinuwelyuhan niya ito at hinatak palapit sa kaniya. Kaso nang makalapit ito ay ninakawan siya ng halik sa mga labi. Tumikwas tuloy ang tuhod niya at tumama sa pagitan ng mga hita nito. “F*ck!” Namaluktot ito sa sakit. “OA mo. Ang hina n’on!” aniya. “Mahina pa ba ‘yon sa ‘yo? Nayanig ang itlog ko, honey!” Talagang uubusin nito ang pasensiya niya. “It’s done! I’ll talk to your parents to cancel the agreement!” Hindi na naman siya nakaalis dahil kinapitan siya ni Wallace sa kanang braso. Napilitan siyang harapin itong muli. “What?” inis niyang untag. Nakatayo na nang tuwid ang binata pero dumadaing pa rin sa sakit. “Listen to me,” anito. Binitawan din nito ang braso niya. “We can’t cancel this agreement. May mother had a deal with me, at nakasalalay rito ang future ko, ng shares ko sa company. And I know you had a reason, too, why you accepted the agreement,” seryoso nang sabi nito. “I don’t care about your reasons. You can find another girl to marry. Don’t bother my peaceful life, Wallace!” pagmamatigas niya. “Ano ba ang problema mo sa akin?” angal nito. “The problem is, I don’t like you. Mas gugustuhin ko pang tumanda mag-isa kaysa sasakit ang ulo ko sa asawang babaero!” “Please don’t judge me.” “I will! Nakita ko na ang kulay mo, and you can’t pretend anymore!” Napasintido ang binata. “Okay. Give me time to fix myself first. We don’t need to rush the wedding.” Natawa siya bigla. “How can you fix yourself then? Kaya mo bang mabuhay na walang s*x?” Napanganga si Wallace. “What do you mean walang s*x?” tanong nito. “Ikakasal lang tayo sa papel, Wallace. We don’t need to do those usual activities of a married couple.” “Sh*t! Are you serious?” “I don't know how to joke, Wallace.” “F*ck! Mamamatay ako na walang s*x, Anglica Federio!” “Then, good for you. I’ll become a widower after the marriage.” Wallace looked pissed off. “You’re unbelievable! Seriously, are you human? Where planet you came from, huh?” he said. Binato niya ito ng mahayap na titig. “If you can’t talk seriously, don’t ever dare release any single word in front of me. You’re annoying!” aniya. Nang wala na itong kibo ay tuluyan siyang lumabas. WALLACE can’t get over Angelica. He never meets a woman like her in his entire f*cking life! She’s impossible! They just arrived at their house in Makati. And he noticed how happy his parents were after the successful agreement. Nasa kuwarto na siya nang pumasok ang kaniyang ina. Gusto talaga niya itong makausap tungkol kay Angelica baka sakaling maremedyuhan nito ang ugali ng mapapangasawa niya. “What made you anxious, son?” his mother asked. Hinarap niya ito habang naghuhubad siya ng coat. “I had talked to Angelica,” he said. “That’s good. Mas mainam kung madalas kayong mag-usap nang makilala ninyo ang isa’t isa.” “Mom, you don’t know what happened.” “What?” Umupo sa couch ang ginang. “Are you aware of Angelica’s behavior?” “Yes? And what is wrong with that?” He heaved a sigh. “Angelica was a badass woman. She has a too strong personality.” Natawa ang kaniyang ina. “Oh, my boy. You’re just exaggerated.” “I’m serious, Mom. At ano ba ang trabaho ni Angelica bakit ang lakas ng temper? Parang araw-araw siyang stress.” Tumayo si Lorene at nilapitan siya. “Wallace, magkaiba kayo ng lifestyle ni Angel at sobrang layo ng personality ninyo. Pero sana ay unawain mo siya. Angel just broke up with her boyfriend a month ago. At noong isang araw nga ay nalaman niya na ikinasal na iyong lalaki,” kuwento nito. Nawindang siya. It makes sense now. Pero kahit hindi broken hearted si Angelica, feeling niya may kakaiba talaga sa babaeng iyon. “I got it. I know people change because of some pain, but Angelica was different. Ang tapang niya, eh. She acted like a superior, a dominant, and you know, she’s bossy.” Muling tumawa ang kaniyang ina. “Oo nga pala. Hindi ko pa nasasabi kung ano ang trabaho ni Angel. She’s a policewoman, a detective.” Ilang sandaling natulala si Wallace, pilit dina-digest sa kaniyang kukoti ang sinabi ng kaniyang ina tungkol sa trabaho ni Angelica. And he thought about his job, too, his secret career, to be exact. The fact was like a bomb exploded in his mind. “NO f*cking way! Are you kidding me, Mom?” windang niyang bulalas. “Wallace, what’s wrong with you?” Hindi na siya mapakali, pabalik-balik sa harapan ng kaniyang ina. Even his parents didn’t know about his secret job and his businesses in Italy. Miyembro lang naman siya ng secret group of mafia na naka-base sa Italy. He’s one of the pioneers of the group who has a significant investment. And their group started to suffer from possible shutdown because of the lapses of other members. No one yet notice about their organization, even the famous mafia group in Sicily that monitors the newly built group. They just joined the competition in the underground market anonymously. The Black Horn Organization was founded by the late father of their leader Yoshin, and Yoshin decided to change the name and hide it from the other mafia group. Pumapanig sila sa batas upang mapabagsak ang mga kalaban nila. They don’t abuse their power. Pinipili lang din nila ang negosyong hindi mapapahamak ang mga inosente. They had numerous bars, clubs, and legal businesses. Ang mga hindi legal lang ay ang pamimirata nila ng mga antics at kinukuha ang original para ibenta sa underground market. Doon sila kumikita ng malaki dahil sa dami ng antic collectors na willing mag-bid ng malaki. Ang isa sa problema nila ay may mga miyembro silang nahuli sa ibang bansa at nag-traidor sa kanila. Ginamit ng mga ito ang pangalan ng leader nila noong gumawa ng krimen. Dahil sa mga traidor, nagsisimula na ang mga anti-syndicate group na supilin sila. Kasama ang Pilipinas sa nagha-hunting sa mga mafia dahil sa ilang krimen na gawa ng kabaro nila sa bansa. If he’s not mistaken, Angelica came to Sicily to cooperate with the anti-syndicate organization. Although he already planned to leave their group, he must first fix those messes. Hindi siya basta makaalis na may gusot at mag-iiwan ng bakas ang mga kapalpakan niya noon. Papatayin siya ni Yoshin kung aalis siya bigla na walang maayos na turn over. Yoshin was a heartless man, and killing was his hobby. “F*ck! It can’t happen! No, no, no! No f*cking way!” balisang sabi niya sa harap ng ina. “Huminahon ka nga, anak! Ano ba ang problema mo?” Pilit siyang pinakakalma ng ina. “No, Mom. I can’t take it! I can’t marry Angelica!” protesta niya. “Wallace, you agreed, and we had talked about it. Wala na tayong choice. You must prove to your dad that you deserve to get the airline and other companies here! Nauungusan ka na ng half-brother mo sa performance!” “Can we find another woman?” Hindi rin naman niya masusuway ang kaniyang ina. Kamuntik na itong mamatay dahil sa katigasan ng ulo niya. “No. Your dad wants Angelica’s family and their businesses. He likes Angel for you, too. Angel was only twenty-eight years old, two years younger than you. She got an incredible job at that age. She’s a smart woman.” Puno ng papuring sabi ng kaniyang ina. “Of course, kaya nga siya naging detective, di ba? Pero, Mom, I don’t like her. Baka magpapatayan lang kami.” “Tumigil ka nga! Talagang mapapatay ka ni Angel kung hindi mo babaguhin ang lifestyle mo!” “Hindi mo ako naintindihan, Mom!” “Then what bothers you? Kung ang tapang ni Angel ang problema mo, I can help you.” Naihilamos niya ang palad sa kaniyang mukha. “Naniniwala na ako sa karma. Sh*t!” anas niya. “Don’t worry, anak. Kakausapin ko si Angel at ikukuwento ko ang kabutihan mo para magustuhan ka niya.” Napaupo siya sa gilid ng kama. “You can’t help, Mom. Oh, please, stop this to happen, ugh!" Napasabunot siya sa sariling buhok. "‘Tapos ayaw ni Angel ng s*x. Would you please kill me now, Mom?” Natotolero na siya. “Ano ba ang pinagsasabi mo riyan, Wallace? Walang magiging problema kung titino ka. Ngayon pa lang ay sanayin mo ang sarili mo na walang ibang babae! The agreement is closed! Maghanda ka na,” anang ginang. Hindi na siya nakakibo at humilata sa kama. Umalis na lamang ang kaniyang ina.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD