Prologue

601 Words
NAKATAGO lang sa isang sulok si Rozel. Habang ang lahat sa bahay na iyon ay nagkakasayahan. Hindi siya maaaring lumabas kahit iyon pa ang nais niyang gawin. Sigurado kasing kagagalitan lang siya kung susuway siya sa utos. Kaya naman mula sa kinatatayuan tahimik na lamang siyang nakamasid sa kumpulan ng mga taong nagkakasayahan. Ang pamilya at kaibigan ng kanyang asawa. Kaarawan ni Arc Rock Villa Ruiz. Ang kanyang Ninong na hindi niya maaaring ipakilala sa lahat bilang kanyang asawa. Ang dahilan, ito mismo. Ayaw nitong malaman ng lahat na siya ang naging asawa nito. Sino nga namang mayamang negosyante ang gugustuhing ipagkalat sa buong mundo na nakapag asawa ito ng isang babae na galing lang sa hirap. Bukod sa galing siya sa mahirap na pamilya. Ipinagbili pa siya sa halagang isang daang libong piso. Masakit mang aminin, pero iyon ang katotohanan sa likod ng pagkatao niya. Pahinante lang sa isang pabrika ang ama ni Rozel. Dahil may sakit sa bato ang ina niya kaya napilitan ang ama niya na ipagbili siya sa Ninong Arc niya. Dahil wala na din siyang iba pang lugar na maaaring puntahan at mga kamag anak na maaaring lapitan. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kundi ang manatili sa poder ng kanyang Ninong Arc. Noong una naninilbihan lang siya sa bahay nito bilang isa sa mga kasambahay. At ng mag nais siya na umalis. Ang Ninong niya mismo ang nagmungkahi na magpakasal sila. Pero kapalit naman niyon ang lihim ng kanilang kasal na siya at ito lang ang dapat na makaalam. Okay naman sa kanya ang kagustuhang iyon ng Ninong niya. Hindi naman siya nito pinababayaan. Sa katunayan malaki din ang naitulong nito sa kanya. Nakapagtapos siya ng kulehiyo mula sa isang magandang eskwelahan. Binibili din nito ang iba pang mga pangangailangan niya. Gaya ng pagkain, damit, sapatos at bag at iba pang materyal na bagay. Ang iba nga sa mga gamit na meron siya ay pulos mga mamahalin. At dahil hindi rin naman siya nakalalabas ng walang permiso nito, kaya halos lahat din sa mga gamit niyang iyon ay pawang mga nakatago sa kanyang closet. "Arc, kaylan ka mag-aasawa ng may magturo naman sayo kung paano ngumiti?" Napabalik siya sa kasalukuyan dahil sa narinig niyang tanong na iyon mula sa isa sa mga kaibigan ng Ninong niya. Alam niyang itatanggi nito ang tungkol sa estado ng love life nito. Kaya naman minabuti niyang huwag na lamang pakinggan ang isasagot nito. Mas pinili na lamang niya ang pumanik sa silid niya mula sa likod-bahay. Dahil nga sikreto lang ang tungkol sa kasal nila ng Ninong niya. Para maiwasan na huwag siyang makita ng iba. Nagpasadya pa ang Ninong niya ng sikretong daan paakyat sa kwarto niya. Papasok na siya ng pinto ng may humawak sa braso niya. Napapiksi siya dala ng labis na pagkagulat. Nang lumingon siya isang matangkad na lalake ang natunghayan niya. "Hey! Sorry kung nagulat kita. Boring sa loob kaya lumabas ako. Bisita ka din ba? O dito ka nakatira?" Nataranta siya at hindi alam kung ano ang dapat na isagot sa tanong nito. Kagat ang labi siyang nagtungo ng ulo. Hindi niya ito kilala. At kung bisita ito ng asawa niya hindi siya dapat na mangahas man lang na magsalita. Baka iyon pa ang magmitsa ng galit ng kanyang Ninong Arc. Huminga siya ng malalim at kinakabahang nag angat ng tingin sa matangkad na lalake na nasa harap niya. Nakangiti ito sa kanya at tila hindi talaga siya lulubayan kung hindi siya mag sasalita. Ibubuka na sana niya ang bibig ng marinig niya ang tinig ng Ninong niya. "Rozella!" "N-ninong..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD