Simula

251 Words
Tatlong taon na ang nakalipas ng mamatay ang asawa ko na si Allysa Henderson Moore. Mula ng nawala siya sa buhay ko ay laging nakatuon ang atensyon ko sa dalawa naming anak na naiwan niya. Hindi na ako naghangad na may makakasama sa buhay ibinuhos ko ang panahon ko sa mga anak namin. Wala akong ibang minahal kundi ang asawa ko lang. Masakit man ang nangyari sa amin pero patuloy akong nabubuhay para sa dalawang anak namin na Sina, Gabby at Gilbert Finn. Sila na lang ang nagpapasaya sa akin. Ang puso ko ay naging sarado sa mga babaeng may mga gusto sa akin. Nagiging mainitin ang ulo ko. Gusto ko lahat ng kilos ng mga impleyado ko ay Perpekto. Pero nagiging maingat at mapagmahal naman ako sa mga anak ko. Lahat ng mga gusto nila ay sinusunod ko lalo na si Gabby minsan nakikitaan ko ito nang pag uugali na katulad ni Allysa. Napaka-spoild ni Gabby sa akin lalo na sa kapatid ko na si Shiena Mahal na mahal sila ng kapatid ko at ang tito nilang si Liam. Pero dumating sa buhay ko si Ariana De Villa, akala ko ay hindi na bubukas ang puso ko pero sa unang pagkikita pa lang namin ay muling binuksan nito ang nakakandado kong puso. Paano ko pipigilan ang damdamin ko para sa kanya kung hawak-hawak niya ang susi ng puso ko? Mapipigilan ko pa ba ang damdamin na para lang sa kanya? Dahil siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal at masaktan.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD