CHAPTER 2

1470 Words
"ANG saya ko po, mama. Pero baka mayamaya pa po ako makauwi dahil pupuntahan ko pa po si Marvin. Madali lang po ako, mama at pangako, uuwi ako kaagad." "Ganoon ba? Sige, anak. Hindi ka na makakausap ng papa mo dahil nasa banyo siya ngayon. Ingat ka, anak. Ingat sa pagbiyahe dahil gabi, ha? Mahal kita, anak.' "Opo, mama. Mahal din po kita at pasabi po kay papa na hindi na rin ako makapaghintay na makita siya. Sige na po, malapit na po ako sa condo ni Marvin." Nagpaalam na ang mama niya kaya naman pinatay na niyang ang tawag. Ibinalik na niya ang cellphone sa bulsa nagsalita. "Sa tabi na lang ako, kuya," sabi niya. Tumigil ito sa harap ng isang matayog na building. Doon nakatira si Marvin. Dumukot siya ng pera sa kaniyang bulsa at ibinigay sa driver. "Miss, wala ka bang maliit pa rito? 100 lang naman ang pamasahe, e tapos bibigyan mo ako ng isang libo?" "Naku, pasensya ka na at wala akong barya. Ganito na lang, sa iyo na lahat iyan. Sige na. Salamat dahil hinatid mo ako at hindi mo ako ginawan ng masama. Ingat ka, bye..." paalam niya saka binuksan na ang pinto. Kinuha niya ang cake saka lumabas. "Keep the change, kuya..." aniya pa at tinungo na ang entrance ng condominium building. Pero bago siya pumasok, binalingan niya ito pero hindi na niya nakita. Napailing na lang siya at pumasok na. Nagtanguan sila ng guard dahil magkakilala na sila nito. Hinayaan siya nitong pumasok dahil kilala siya nito bilang girlfriend ng isa sa mga nakatira rito. Naglakad na siya patungo sa front desk na hindi naman kalayuan sa entrance. "Good evening, ma'am. What can I do for you?" tanong ng front desk sa kaniya. "Good evening din. Ahm, I'm Kara Dela Peña, Marvin Lorenzo's girlfriend, isa sa mga nakatira rito. Can I go now?" "Sure, Ma'am Kara. Here's the key." Kilala na naman siya nito kaya pinagkatiwalaan siya nito. Sa totoo nga niyan ay halos araw-araw siyang pumupunta rito. Inabot nito ang susi sa kaniya. Nagpasalamat pa siya at umalis na. Tinungo niya ang elevator at sakto ang dating niya dahil kakalabas lang ng dalawang babae. Pumasok na siya sa loob at pinindot ang floor kung nasaan ang unit ni Marvin. Matapos noon, nanatili siyang tahimik. Kinakabahan na siya dahil ngayon lang niya ito gagawin— ang sorpresahin ang boyfriend niya. Pero masaya rin siya. Baka lalo siyang mahalin nito. Mahal na mahal niya si Marvin dahil naging mabuti ito sa kaniya. Isa lang naman ang katangiang gusto niya sa lalaki at iyon ay dapat maging mabuti ito sa kaniya. Kasi ayaw niya iyong lalaking matapang at maraming bisyo. Mayamaya pa ay bumukas na ang elevator kaya naman lumabas na siya. Kaagad niyang tinungo ang unit ni Marvin. Habang naglalakad, hindi niya mapigilan ang kabahan. Oo, kanina pa siyang kinakabahan pero mas malala yata ngayon dahil sinamahan pa iyon nang panginginig ng mga kamay niya. Nang makarating sa harap ng pinto ng kuwarto ni Marvin, marahas siyang magpakawala ng hangin sa bibig at pinihit ang seradura. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang bumukas iyon. She thought it's locked kaya sinubukan niyang buksan. Pero bakit bukas? Ngayon lang iniwanan ni Marvin na bukas ang pinto ng tinutuluyan nito. Napailing siya at pumasok na sa loob at katahimikan ang bumungad sa kaniya. Naglakad siya patungo sa sala at ipinatong ang cake sa center table at inilapag ang bag saka couch. Where's Marvin? Hmmm, maybe he's sleeping! Nilakad niya ang direksyon patungo sa kuwarto nito. Bahagya iyong nakaawang. Bakit ganoon? Nawiwirduhan siya na hindi niya alam. Kaya't nang makarating sa harap ng pinto, nilakihan niya ang bukas noon pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang nasa kama. There are two people in bed, having a steamy s*x. It's Marvin and and an unknown woman. She's on the top of Marvin while riding him. "Mga hayop kayo!" sigaw niya at sinugod ang mga ito. Tiningnan siya ng dalawa at nakita niya ang gulat sa mga mukha ng mga ito lalo na si Marvin. Itinulak ni Marvin ang babae dahilan para mahulog ito sa kama. Tumayo ito at sinalubong siya. Pero isang sampal lang ang nakuha niya rito bago tinungo ang babaeng nakahiga sa sahig. Nakangiwi ito habang sapo-sapo ang bandang balikat. Nandilim ang paningin niya, inupuan niya ang babae at sunod-sunod na pinagsasampal ito. "Hayop kang babae ka! Ang landi-landi mo! May girlfriend na iyong tao pero inahas mo pa rin! Malandi ka, gaga ka! Mamatay ka na!" nanggagalaiti niyang sabi saka lalo pang nilakasan ang pagsampal dito. Walang nagawa ang babae, kahit na lumalaban ito, hindi pa rin natatalo nito ang lakas niya. Pero ganoon na lang ang gulat niya nang hawakan ni Marvin ang balikat niya at hinila siya palayo sa babae. Pabagsak siya nitong binitawan kaya naman napaupo siya sa sahig. "What is wrong with you, Kara?" tanong ni Marvin. Ngumisi siya saka dahan-dahang tumayo. "Ano? Talagang tinanong mo ako niyan, Marvin? Mali, baligtad! Walang mali sa akin dahil ikaw ang may mali sa ating dalawa. Bakit mo ito nagawa?" humahagulgol niyang tanong. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha niya sa kaniyang mga mata at wala siyang pakialam kung nanlalabo na ang paningin niya. Ang gusto niya'y malaman ang dahilan ni Marvin para gawin ito sa kaniya. Naging maayos naman siyang girlfriend dito, naging mabuting babae naman siya pero bakit ginawa pa rin nito ang mambabae? Gigil na gigil siya at parang gusto niyang pumatay ngayon. "Walang mali sa akin, Kara!" madiing sabi ni Marvin saka umupo sa tabi ng babae. Tinulungan nitong makatayo ito. Kinuha rin nito ang mga damit ng babae. "Are you okay, babe?" nag-aalalang tanong pa nito sa babae saka sinapo ang pisngi nito. Ang kapal naman ng mukha nito! Gigil na gigil na siya at gusto na niyang kalbuhin ang babae. Nagbihis na ang babae. Tsk, mas maganda pa siya rito pero bakit mas pinili ito ni Marvin? Nang matapos magbihis ng babae, bigla nitong sinampal si Marvin. "Gago ka pala, Marvin! Sabi mo, wala kang girlfriend, pero ano ito, ha? Sinungaling kang lalaki ka at sana'y mamatay ka na!" sigaw nito saka tumalikod na. "Babe, don't leave me," habol pa ni Marvin. Pero hindi ito sinagot ng babae. Lumabas na ito ng kuwarto kaya naman nilapitan niya ito at dinoble ang ginawa ng babae rito. Kitang-kita ng mga mata niya ang gulat sa mukha ni Marvin. Well, he deserved it! "Saan ka nakakuha ng kakapalan ng mukha, ha?" tanong niya. "Sorry, Ka—" "Sorry? Huwag mo nga akong gawing tanga, Marvin! Tatlong taon tayong nagsama at sisirain mo lang! At alam mo kung ano ang masakit? Sa araw pa ng ikatlong taon natin, saka ka magloloko! Bakit, Marvin? Hindi ka pa ba nakuntento sa akin? Ano ba ang mayroon ang babaeng iyon na wala ako, ha?" umiiyak niyang anas. "Sorry, Kara. Nagloko ako dahil hindi mo maibigay ang gusto ko. Sige, aaminin ko sa iyo na hindi pa ako kuntento sa iyo. Iba si Thania sa iyo, Kara. Siya, ibinigay niya ang gusto ko samantalang ikaw, hind—" Hindi niya ito pinatapos, sinampal niya ito. "Ah, kaya pala nagloko ka kasi hindi ko naibibigay ang gusto mo? Sana'y sinabi mo noon pa para hindi na ito nangyari. Alam mo iyong pagkakamali na nagawa ko? Iyon ay ang mahalin ka! Napakalaki kong tanga at nang dahil iyon sa iyo! Tapos na tayo, Marvin! Habulin mo ang babaeng iyon at pagsawaan mo!" madiin niyang asik saka lumabas na ng kuwarto. Tinungo niya ang sala at isinukbit ang bag sa likod. Pero natigilan na lang siya nang may humawak sa kaniyang braso. Binawi niya iyon at tiningnan. Nakita niya si Marvin, nangungusap ang mga mata ito. "Please, Kara. Don't leave me! Huwag mong sayangin ang tatlong taon na pagsasama natin. And happy third anniversary to us," nakangiti nitong sabi. Nang-aasar siyang ngumiti saka kinuha ang cake at binuksan iyon. Tinanggal niya iyon sa lagayan saka nakangiting hinarap kay Marvin. "It's your favourite cake, rocky road." "Yeah, that's my favourite ca—" Hindi na ito natapos nang idikit niya ang cake sa mukha nito. Diniinan niya iyon— pinanggigilan. Kalaunan ay hinayaan niyang mahulog ang cake sa sahig kaya nakita niya ang mukha ni Marvin. Punong-puno ng icing ang mukha nito. Tiningnan niya ang mga palad nito, nakakuyom na ang mga iyon. Ibinalik niya ang tingin sa mukha nito at idinutdot ang isang daliri. Sinubo niya iyon at umakto na nasarapan. "Hmmm, ang sarap! You deserve that, you freaking playboy!" sigaw niya at lumisan na sa condo nito. Nang makalabas, napasandal na lang siya sa tabi ng pinto at doon mahinang umiyak. She's so unlucky! She wanted to die. But why of all women, why does she still have to experience it?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD